Kibole rozmawiają z dziennikarzami C+ Sport

Kibice Lecha niezad­owoleni z opinii komen­ta­torów piątkowego meczu prze­ci­wko Jagiel­lonii, związanych z brakiem dopin­gu na sta­dion­ie przy Buł­garskiej przeprowadzili ciekawą akcję na por­talu społecznoś­ciowym — face­book. Na pro­filu redakcji sportowej Canal+ zaczęli oni zadawać pyta­nia, który nie mogły nie zwró­cić uwa­gi dzi­en­nikarzy Canal+Sport.

Wszys­tko zaczęło się m.in. od uwag Kaz­imierza Węgrzy­na nt. braku wspar­cia kibiców, którzy pojaw­ili się na Buł­garskiej w meczu z Jagiellonią:

Te nie uszły uwadze czu­jnych kibiców “Kole­jorza”, którzy za pomocą pro­filu face­bookowego Wiary Lecha zaczęli zadawać pyta­nia na pro­filu redakcji sportowej Canal+. Chcieli oni dowiedzieć się czy dzi­en­nikarze przeprowadza­ją­cy trans­mis­je z meczów T‑Mobile Ekstrak­lasy zna­ją genezę i przy­czynę protes­tu, przeprowadzanego przez sym­pa­tyków Lecha. Po trwa­ją­cych blisko dobę komen­tarzach kiboli, redakc­ja sportowa wydała krót­ki komunikat:

Kibice Lecha na naszej stron­ie przekazu­ją, że mają inne zdanie. Szanu­je­my to zdanie. Prosimy jed­nak też o szanowanie zda­nia naszych ekspertów i dzi­en­nikarzy. Nasi dzi­en­nikarze zna­ją powody protes­tu. Według nas mecz częś­ciowo lub całkowicie bez dopin­gu uderza w ukochaną drużynę i jest gorszym wid­owiskiem. Nieza­leżnie od tego jakie są tego przy­czyny. Z tego też powodu wielokrot­nie byliśmy prze­ci­wni zamyka­niu sta­dionów dla kibiców. Uwiel­bi­amy z naszą ekipą relacjonować mecze z Poz­na­nia właśnie ze wzglę­du na fan­tasty­czną atmos­ferę. Przy­pom­i­namy też, że to właśnie kibice Lecha otrzy­mali od naszej stacji nagrodę za najlep­szy dop­ing w Ekstrak­lasie pod­czas ostat­niej edy­cji Piłkars­kich Oscarów.

Ten spowodował kole­jną ser­ię pytań od sym­pa­tyków Lecha:

1. Czy Pan Kaz­iu Węgrzyn poprowadz­ił­by dop­ing wiedząc, że za to grozi 6000 zł man­datu i 6‑letni zakaz sta­dionowy? Liczymy na jego odpowiedź.
2. Czy dzi­en­nikarze C+ zapoz­nali się z oświad­cze­niem PIŁKARZY LECHA POZNAŃ? Piłkarze Kole­jorz zda­ją sobie sprawę, że 12 zawod­nik jest faulowany, wspier­a­ją go. Czy o tym Panowie z C+ wiedzieliście?
3. Czy dzi­en­nikarze C+ zgadza­ją się z poli­tyką rzą­du wobec fanatyków — w skró­cie “zero tolerancji”?

Tym razem nie musieli oni dłu­go czekać na reakcję dzi­en­nikarzy Canal+Sport, którzy obiecali, że odniosą się do tego prob­le­mu pod­czas pro­gra­mu Liga+ Ekstra dzisi­aj wiec­zorem. — W dzisiejszym pro­gramie Liga+ Extra o 19.15 Tomasz Smokows­ki i Andrzej Twarows­ki odniosą się do kwestii protestów, zakazów sta­dionowych w kon­tekś­cie sytu­acji z Poz­na­nia - zapewnili na swoim pro­filu na facebooku.

Kursy na mecze Lecha

Montpellier - Girona FC

Mecz towarzyski

20/07/2024 11:00

ŁKS Łódź II - Radunia Stężyca

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Polonia Bytom

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Anderlecht - VfL Wolfsburg

Mecz towarzyski

20/07/2024 13:00

Wisła Puławy - Zaglebie Lubin 2

2. Liga Polska

20/07/2024 13:00

Montpellier - Girona FC

Mecz towarzyski

20/07/2024 11:00

ŁKS Łódź II - Radunia Stężyca

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Polonia Bytom

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Anderlecht - VfL Wolfsburg

Mecz towarzyski

20/07/2024 13:00

Wisła Puławy - Zaglebie Lubin 2

2. Liga Polska

20/07/2024 13:00

Montpellier - Girona FC

Mecz towarzyski

20/07/2024 11:00

ŁKS Łódź II - Radunia Stężyca

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Polonia Bytom

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Anderlecht - VfL Wolfsburg

Mecz towarzyski

20/07/2024 13:00

Wisła Puławy - Zaglebie Lubin 2

2. Liga Polska

20/07/2024 13:00

Montpellier - Girona FC

Mecz towarzyski

20/07/2024 11:00

ŁKS Łódź II - Radunia Stężyca

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Polonia Bytom

2. Liga Polska

20/07/2024 12:00

Anderlecht - VfL Wolfsburg

Mecz towarzyski

20/07/2024 13:00

Wisła Puławy - Zaglebie Lubin 2

2. Liga Polska

20/07/2024 13:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.