Kikut: Zniwelowaliśmy niedociągnięcia w taktyce

W pier­wszych czterech meczach Lech pokazał się z dobrej strony, lecz ostat­nie spotkanie spowodowało, że pojaw­iły się pewne wąt­pli­woś­ci związane z dys­pozy­cją piłkarzy Jose Mari Bakero. - Szko­da, bo po dobrym początku potknęliśmy się w Zabrzu. Górnik zagrał inaczej, niż poprzed­nie zespoły – zauważa Marcin Kikut.

W jego opinii podopieczni Adama Nawał­ki zneu­tral­i­zowali atu­ty Lecha. – Gramy dłu­go piłką, utrzy­mu­je­my się przy niej. Poza tym nasi ofen­sy­wni gracze są w dobrej formie – mówi piłkarz. – Górnik zagrał agresy­wnie, siłowo, a my nie potrafil­iśmy się temu prze­ci­w­staw­ić. To mate­ri­ał do dal­szej pra­cy, musimy być na takie coś przy­go­towani. Trze­ba popraw­ić te ele­men­ty, bo Górnik na nich się skon­cen­trował i dzię­ki temu nas pokon­ał – doda­je.

Obroń­ca „Kole­jorza” zauważa, że taka gra piłkarzy z Zabrza go nie dzi­wi. — Gdy jak­iś zespół w lidze gra dobrze, jest rozpęd­zony, to kole­jny rywale stara­ją się zneu­tral­i­zować jego silne strony i tak też się stało – pod­kreśla Kikut.

Mimo to zaz­nacza, że poraż­ka w ostat­nim meczu była wypad­kiem przy pra­cy, a pew­na automaty­czność w grze Lecha jest efek­tem ciężkiej pra­cy. - Myślę, że to jest powielanie schematów z wios­ny i jesieni. Od początku szliśmy w tym kierunku, ter­az to zapro­cen­towało, przyniosło jakieś skut­ki. Ter­az niedo­ciąg­nię­cia są zni­welowane, gramy momen­ta­mi bardziej per­fek­cyjnie – mówi.

Czy Marcin Kikut po ura­zie będzie potrafił skutecznie włączyć się do gry? - Dla mnie nie będzie to nowość. Trze­ba się w to dobrze wkom­ponować – przyznaje.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress