Kikut zostanie w Lechu?

Marcin Kikut, które­mu w czer­w­cu kończy się umowa z Lechem Poz­nań, być możę pozostanie w stol­i­cy Wielkopol­s­ki. “Kole­jorz” szukał na pozy­cję prawego obroń­cy zawod­ni­ka, jed­nak do tej pory nie doszedł z żad­nym do porozu­mienia i będzie jeszcze roz­maw­iał z “Kikim” o przedłuże­niu kontraktu.

Paweł Olkows­ki wiązany kil­ka razy z Lechem przyz­nał, że 19 czer­w­ca rozpoczy­na przy­go­towa­nia z Górnikiem Zabrze. - Sytu­ac­ja finan­sowa Górni­ka nie jest łat­wa, dlat­ego każdą dobrą propozy­cję za które­gokol­wiek z zawod­ników preze­si na pewno rozważą. Inny­mi słowy — każdy z nas jest na sprzedaż. Nikt jed­nak w klu­bie nie powiedzi­ał mi, że muszę ode­jść. Sam też chcę zostać — podkreśla.

To szansa dla Marci­na Kiku­ta, który w przyszłym tygod­niu spot­ka się z przed­staw­iciela­mi Lecha i będzie roz­maw­iał o swoim pozosta­niu. - Dostałem kil­ka dni temu taki syg­nał i fak­ty­cznie jest możli­wość, że nadal będę piłkarzem Lecha — mówi w roz­mowie z por­talem wielkopolskisport.pl sam zain­tere­sowany.  - W najbliższych dni­ach nie będzie ostate­cznego wyjaśnienia, bo dopiero wró­ciłem z wakacji, w tym tygod­niu jeszcze chcę odpocząć w domu. W następ­nym nato­mi­ast wracamy do tren­ingów i wtedy będę jestem umówiony na roz­mowy w klu­bie. Ja chcę zostać w Poz­na­niu — dodaje.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress