Klimczak: Nie szukamy innego trenera

- Zakładal­iśmy, że powierzymy tren­erowi Rumakowi prowadze­nie pier­wszej drużyny. Negocju­jąc już z nim warun­ki powro­tu powiedzieliśmy mu, że taka szansa ist­nieje, choć nie spodziewal­iśmy się, że nastąpi to tak szy­bko – przyz­nał w roz­mowie z LechTV, Karol Klimczak.

Prezes Lecha pod­kreślił także, że decyz­ja o zwol­nie­niu Jose Mari Bakero była kon­sek­wencją niezre­al­i­zowa­nia celu postaw­ionego mu przez władze klubu zimą. - Roz­maw­ial­iśmy po zakończe­niu rundy jesi­en­nej z trenerem Bakero i powiedzieliśmy, że jego pra­ca będzie mon­i­torowana, a rezul­taty pier­wszych meczów miały zade­cy­dować o jego przyszłoś­ci. Nieste­ty dwa pier­wsze mecze prze­gral­iśmy, więc decyz­ja mogła być tylko jed­noz­nacz­na  — zaznaczył.

Kibice oraz władze klubu oczeku­ją od klubu awan­su do europe­js­kich pucharów i takie zadanie stoi także przez Mar­iuszem Rumakiem. — Cele pozosta­ją niezmi­enne. Pod­czas roz­mowy z nowym trenerem oraz piłkarza­mi powiedzieliśmy, że jest to min­i­mum awans do europe­js­kich pucharów, zdoby­cie Pucharu Pol­s­ki, aczkol­wiek uważamy, że przy obec­nych wynikach – uważa Karol Klimczak.

Prezes Lecha wierzy, że młody szkole­niowiec odniesie w klu­bie sukces i po zakończe­niu sezonu będzie mógł przedłużyć z nim kon­trakt. - Tren­er Rumak nie jest trenerem przy­pad­kowym, nie szukamy innego tren­era, nie został nim ze wzglę­du na jakieś nieu­dane negoc­jac­je. Oczy­wiś­cie, jeśli zre­al­izu­je cele, to powierzymy mu także prowadze­nie zespołu w kole­jnym sezonie – mówił.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress