Kolejorz łowi talenty!

duszyczki (14)W przyszły week­end na obiek­tach przy Inea Sta­dion­ie odbędzie się Lech Tal­ent’ Day. Od sobo­ty tren­erzy Kole­jorza będą wyszuki­wać przyszłych lechitów.

To już pią­ta edy­c­ja Lech Tal­en­t’s Day. Autors­ki pro­gram stwor­zony przez Kole­jorza ma na celu poszuki­wanie tal­en­tów wśród dzieci oraz młodzieży.

Na testy mogą przyjść wszyscy chłop­cy od 6 do 9 lat. — W przyszły week­end, 22 wrześ­nia, ruszy 5. edy­c­ja Lech Tal­en­t’s Day. Pro­jekt real­i­zowany jest do chłopców 2004–2007. Impreza zostanie przeprowad­zona na obiek­tach Inea Sta­dionu. Głównym celem będzie przeprowadze­nie selekcji roczników 2004–2007. Chce­my, by impreza doświad­czyła dzieciom mnóst­wa wrażeń. Będą oni mogli sprawdz­ić swo­je umiejęt­noś­ci. Najlep­si dostaną zaprosze­nie do współpra­cy w najmłod­szych rocznikach szkole­niowych — komen­tu­je Krzysztof Chrobak.

Chłopa­cy zma­gania rozpoczną na bocznym boisku ze sztuczną naw­ierzch­nią. Zain­tere­sowani zostaną podzie­leni na cztery grupy wiekowe. Oce­ni­ani będą pod kątem umiejęt­noś­ci piłkars­kich oraz ogól­nej sprawnoś­ci fizy­cznej. O tym, że Kole­jorz staw­ia na młodzież wielokrot­nie przy­pom­i­nał tren­er Mar­iusz Rumak.- Sytu­ac­ja, w której o dzieci­ach mówimy na kon­fer­encji przed­mec­zowej, świad­czy o tym, jak poważnie myślimy o młodzieży. Baw­ić się z Lechem to poważ­na sprawa. Wejść do niebiesko-białej rodziny to waż­na kwes­t­ia. Może ktoś ma tyle tal­en­tu, żeby trafić do pier­wszego zespołu – komen­tu­je szkole­niowiec poz­nańskiego zespołu.

Nato­mi­ast w niedzielę odbędzie się wiel­ki piknik rodzin­ny. Na poz­na­ni­aków i Wielkopolan na Inea Sta­dion­ie czeka mnóst­wo atrakcji. Dmuchane zam­ki, konkursy, warsz­taty oraz liczne pokazy – to wszys­tko moż­na będzie zobaczyć przy Buł­garskiej. Dla nieco starszych kibiców turniej siatków­ki plażowej oraz wyzwanie Fun­dacji Alle­gro All For Plan­et i Lecha Poz­nań “Kibicu, wsiądź na rower”.

Na niedziel­nym pikniku pojaw­ią się także piłkarze Kole­jorza, dziew­czyny z Kole­jorz Girls oraz poz­nańskie kozioł­ki zagrze­wa­jące piłkarzy do wal­ki pod­czas meczów.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress