KolorujeMY przy Bułgarskiej!

LOGO WLKoloru­je­My dzieciom! 7 wrześ­nia na Inea Sta­dion­ie odbędzie się fes­tyn towarzyszą­cy akcji “Koloru­je­MY”.

Koloru­je­MY” jest ogólnopol­ską akcją kibiców, którzy bez wzglę­du na bar­wy klubowe chcą wyre­mon­tować domy dziecka.

Koor­dy­na­torzy akcji ruszyli więc w trasę po Polsce w ramach akcji “STS Ekstra­Trasa”, której spon­so­ra­mi są OtoDom.pl (gru­pa Alle­gro), pol­s­ki legal­ny buk­mach­er STS (spon­sor tytu­larny trasy), Viess­mann (pro­du­cent tech­ni­ki grzew­czej), Tytan Pro­fe­sion­al (mar­ka pro­du­cen­ta chemii budowlanej) oraz Globus (pro­du­cent narzędzi).

Koloru­je­MY Buł­garską” star­tu­je o godzinie 12:00. Na najmłod­szy czeka mnóst­wo atrakcji. Wszyscy chęt­ni będą mogli poćwiczyć dop­ing pod okiem Klimy oraz stworzą oprawę-koszulkę. Odbędzie się także konkurs wiedzy o kibi­cow­a­niu oraz his­torii Wielkopolski.

Orga­ni­za­torem fes­tynu jest Wiara Lecha, part­nerem Lech Poznań.

Pro­gram imprezy:

Atrakc­je dostęp­ne non stop w trak­cie imprezy:

1. Zabawa w Krainie otoDom.pl, którą tworzą zjeżdżal­nia dmuchana, suchy basen skakań­ca „Baj­doc­je”, tor przeszkód, kule wodne z basen­em oraz piłkarzy­ki i dwóch samochodziki.

2. Konkurs plas­ty­czny “Pokój Twoich marzeń”, w którym wygrać może­cie table­ta, Xboxa z kinectem oraz spory zestaw klock­ów Lego. Spon­sorem konkur­su jest otoDom.

3. Ultras ani­mac­je, w której Dzieci wspól­nie z Ultra­sa­mi Kole­jorza tworzyć będą kolorową oprawę.

4. Zabawa na boiskach do siatków­ki plażowej oraz street­bal­la (koszykówka)

5. Ani­mac­je z piłką oraz konkursy z nagro­da­mi przeprowad­zone przez Akademia Reissa

Atrakc­je “ter­mi­nowe”:

12.00 do 14.00 — mecz Old­boyów Lecha Poz­nań, z udzi­ałem m.in. Ara­sia, Oko­nia czy Wald­ka Krygera.

12.30 do 14.00 — pokaz walk w wyko­na­niu Sub­mis­sion KIDS Poz­nań oraz tren­ing bok­ser­s­ki dla dzieci w wyko­na­niu KLUB BOKSERSKIBOKS POZNAŃ”.

13.00 do 13.30 — wys­tęp Kole­jorz Girls + ani­mac­je dla dziewczynek.

13.30 do 14.00 — konkurs wiedzy o his­torii Wielkopol­s­ki prowad­zony przez Kibol­s­ki Klub Dyskusyjny

14.00 do 14.30 — “szkoła dopin­gu” w wyko­na­niu Klimy, prowadzącego dop­ing kiboli Kole­jorza. Dla najlepiej dopin­gu­jącego lub zna­jącego najwięcej przyśpiewek dziec­ka przewidziano nagrodę niespodziankę : )

14.30. Konkurs wiedzy o kibi­cow­a­niu — prowadzi Józef Djaczenko. Funda­torem nagród jest Tifosi.

14.45. Konkurs wiedzy o Lechu Poz­nań — pyta­nia zadawać będą Jas­min Burić i Rafał Muraws­ki. Dla Dzieci będzie to też okaz­ja na uzyskanie auto­grafów :). Funda­torem nagród jest Lech Poznań.

15.00 do 16.00 Zabawa z piłką z ikon­a­mi Kole­jorza, w tym. Walde­marem Krygerem, Mirosław Okońs­ki i Jarosławem Araszkiewiczem.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress