07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
3dn.23godz.9min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kopaczu, działaczu, trenerze — czy wam nie żal?

Kopaczu, działaczu, trenerze — czy wam nie żal?

Obudz­iłem się z gigan­ty­cznym kacem. Wiem, wczo­raj był piątek, ale wbrew pozorom to jedynie kac moral­ny. Wys­tęp Lecha w Szczecinie był tak skan­dal­iczny, że najlepiej go pom­inąć. Słynne „wstyd, żena­da, kom­pro­mi­tac­ja, hań­ba, fra­jer­st­wo, nie wraca­j­cie do domów” najlepiej odd­ało­by to co się stało na Twardowskiego.

Kole­jorz” nie odro­bił lekcji i został za to solid­nie skar­cony. Myślę, że to dobrze, bo od cza­su do cza­su kubeł zim­nej wody na otrzeźwie­nie jest potrzeb­ny, ale nie z tym zarzą­dem. Klub prowadzą oso­by, które nie mają więk­szego poję­cia o futbolu.

Czy wczo­raj w Lechu nie brakowało na boisku Murawskiego? Rumak powie, że nie – a doskonale pamię­tamy, że kiedy jesienią był kon­tuzjowany tren­er co chwila pod­kreślał, że to ważny zawod­nik. Zmieniło się coś od tego cza­su? Jedynie to, że chłopak postaw­ił na swoim — powiedzi­ał co sądzi o tren­erze Cyraku i podob­nie jak Ślusars­ki został za to skar­cony. Brak Murawskiego był widoczny, bo prob­le­mem nie była tylko i wyłącznie fatal­na postawa defen­sy­wy, ale również to, że Lech tracił dużo piłek w środ­ku pola. To pier­wszy jas­ny syg­nał, że Muraws­ki był ważnym piłkarzem, a takich — obaw­iam się — będzie jeszcze sporo.

Lech nie odro­bił też lekcji związanej z anal­izą grą Pogo­ni. Robak sześć bramek w tym sezonie zdobył, wyprzedza­jąc obrońcę po poda­niu z prawej strony boiska. To wypra­cow­any schemat znacznie częś­ciej stosowany przez Pogoń. Nie wiedzieli o tym anal­i­ty­cy Lecha, bo są słabi czy dlat­ego, że nie oglą­dali tych meczów?

Rumak po spotka­niu powiedzi­ał, że nie zasługu­ją na grę z herbem Lecha. Fajnie to brz­mi, pewnie trafia do kibiców, ale oni wolą oglą­dać efek­ty pra­cy i postęp. Wczo­raj go nie było widać. Moż­na nato­mi­ast wyciągnąć wnios­ki z tego spotka­nia. Dobra postawa Kow­nack­iego powin­na skutkować tym, że w kole­jnym meczu wyjdzie od początku. Sko­ro dobrze się zaprezen­tował to dlaczego nie? Szko­da jed­nak, że znów zagramy z Teodor­czykiem albo Hamalainen­em, który jest za wol­ny i łat­wo go przepchnąć.

W Anglii jest fajny zwyczaj. Po meczu wysoko prze­granym piłkarze spon­soru­ją kibi­com wyjazd na kole­jne spotkanie. W Szczecinie było 1000 kibiców Lecha. Ciekawe czy kopaczy stać będzie na to, aby w ten sposób przeprosić wszys­t­kich, którzy byli na miejs­cu i na żywo musieli oglą­dać tę błazenadę.

Dla Rutkows­kich wczo­ra­jsza poraż­ka powin­na być jed­ną z najbardziej dotk­li­wych lekcji ze wszys­t­kich doty­chczas odby­tych pod­czas dzi­ała­nia w Poz­na­niu. Bo cztere­ma bramka­mi ostat­ni raz Lech prze­grał we wrześniu 2007 roku — z Wisłą za sprawą Emil­iana Dol­hy 4:0 do prz­er­wy. Wcześniej w kwiet­niu 2006 roku. Z Wisłą Płock i również w sto­sunku 5:1. Nadal mamy w pamię­ci wygraną w Krakowie 6:1, ale podob­nie będzie z piątkowym spotkaniem. Teodor­czyk powiedzi­ał­by pewnie, że „życie jest walką”. Tylko tę walkę trze­ba pokazać na boisku, a nie jedynie o niej mówić i pisać.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.