Kotorowski: Potrzebujemy koncentracji w defensywie

Krzysztof Kotorows­ki praw­dopodob­nie pojawi się w sobotę na boisku, mimo ostat­niego słab­szego wys­tępu. – Cieszy mnie wspar­cie od tren­era. Nie ma co ukry­wać, że takie słowa pod­bu­dowu­ją (tren­er zapewnił, że nie zamierza po jed­nym meczu zmieni­ać bramkarza – przyp. red.). Mnie takie sytu­acje mimo wszys­tko nie zała­mu­ją, choć po meczu byłem zły na siebie i trochę smut­ny – przyz­nał bramkarz Lecha.

Doświad­c­zony piłkarz zaz­naczył, że jego gotowy do gry i zro­bi wszys­tko, aby pomóc drużynie w kole­jnym spotka­niu, jeśli dostanie okazję do wys­tępu. - Tren­er skład poda­je na odpraw­ie przed meczem, więc wtedy dowiem się ofic­jal­nie o jego decyzji. Ja od poniedzi­ałku byłem gotowy do pra­cy i chęt­ny do gry. Takie bram­ki mnie nie zała­mu­ją — powiedzi­ał „Kotor”.

Podopieczni Jose Mari Bakero na swoim kon­cie mają już trzy poraż­ki. Ostat­nią zan­otowali przed tygod­niem, choć tren­er sukcesy­wnie pod­kreśla, że to było dobre spotkanie w wyko­na­niu zespołu. - Mamy sytu­acje na boisku: poprzecz­ki, słup­ki, przestrzelone okaz­je czy dobre inter­wenc­je bramkarza. My musimy odpowiedzieć rywalom agresy­wnoś­cią, to nie jest kwes­t­ia szczęś­cia czy jego braku. W defen­sy­wie trze­ba zagrać wyższym pressingiem. W piłkę grać umiemy, potrze­bu­je­my więcej kon­cen­tracji pod włas­ną bramkę. Pra­cow­al­iśmy nad tym na treningach, tren­er widzi, że z tym jest prob­lem i ćwiczymy, aby go rozwiązać — powiedzi­ał bramkarz.

Kole­jnym rywalem Lecha będzie Cra­covia, która wygrała poprzed­nie spotkanie. Było to pier­wsze zwycięst­wo w tym sezonie. - Nowy tren­er, wygrali na Górniku, to zwycięst­wo ich pod­bu­dowało. My jedziemy po zwycięst­wo, to mogę wszys­tkim obiecać. Nie może­my poz­wolić sobie na kole­jne poraż­ki - pod­kreślał golkiper. - Na pewno będzie pres­ja, ale będą zdes­per­owani i będą grali z agresją. My musimy zagrać dobrze w piłkę - dodał.

Jego zdaniem kluc­zowe będzie pow­strzy­manie niebez­piecznych kon­trataków wyprowadzanych przez „Pasy”. — W ofen­sy­wie są groźni, wychodzą szy­bko z kon­trataku. Na Lecha zagra­ją tak samo. Sko­ma­su­ją obronę na 30 metrze przed bramką i będą liczyć na szy­b­kich zawod­ników, szczegól­nie Sai­diego. Mają sil­nego napast­ni­ka, którego ostat­nio zakon­trak­towali — zauważył Kotorows­ki. - My zamierza­my grać swo­je i musimy uważać i będą pod­bu­dowani, ale my musimy odpowiedzieć agresją — kontynuował.

Przed tygod­niem swo­ją pre­mierową bramkę w barwach Cra­covii zdobył Andrzej Niedzielan. - To dobry zawod­nik, poprzed­nio wal­czył o koronę króla strzel­ców. Nie zapom­ni­ał, jak zdoby­wa się bram­ki. Zro­bimy wszys­tko, żeby w sobotę nie zdobył, niech strzela od następ­nych meczów – zakończył „Kotor”.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress