Kriwiec: Piłka nożna bez kibiców nie ma sensu

- Chci­ałbym, żeby powró­cił dop­ing, taki jak był w zeszłym sezonie. Kibice śpiewali wtedy już przed meczem. To fan­tasty­czne uczu­cie wys­tępować w takich spotka­ni­ach – mówi w roz­mowie z LechNews.pl Siergiej Kriwiec.

Białorusin pod­kreśla, że liczy na to, że sytu­ac­ja kibiców w Polsce się unor­mu­je. – Mam nadzieję, że znikną te prob­le­my. Ich w ogóle nie powin­no być. Wierzę, że szy­bko wró­ci to do normy, a kibice zna­jdą porozu­mie­nie ze służba­mi porząd­kowy­mi i władzą. Chcę, żeby wszys­tko było, jak dawniej, a na sta­dionach z powrotem pojaw­iło się więcej kibiców – zaz­nacza piłkarz Lecha.

W związku z protestem, wielu sym­pa­tyków Lecha nie dopin­gu­je swo­jego zespołu. – Braku­je mi tego. Moim kole­gom z zespołu również. Smutne, że gramy bez dopin­gu, tym bardziej, gdy mamy mecz w Poz­na­niu. Zawsze liczymy na swoich kibiców – przyz­na­je Kriwiec.

Jed­nocześnie z uśmiechem na ustach wspom­i­na dop­ing kibiców „Kole­jorza” w zeszłym roku. – To było dla nas duże wspar­cie, byliśmy dum­ni, że kibice jeździli z nami po kra­ju i Europie i dopin­gowali. Ter­az tego nie ma, szko­da – zaznacza.

Pomoc­nik Lecha zdradz­ił także, że zawod­ni­cy Lecha roz­maw­ia­ją w szat­ni o tej sytu­acji. - Oczy­wiś­cie, roz­maw­iamy o tym. Zas­tanaw­iamy się, dlaczego nie dopin­gu­ją i na mecze przy­chodzą w czarnych koszulkach. Ja też częs­to myślę, co krzy­czą kibice, bo nie zawsze rozu­miem te hasła i proszę kolegów, żeby mi wytłu­maczyli – mówi Białorusin.

W maju tego roku wys­tąpił on w meczu z Górnikiem Zabrze, który odbył się bez udzi­ału fanów Lecha, którzy dopin­gowali spod sta­dionu. — To był straszny mecz. Sły­chać było nawet, jak dotknie się pił­ki. To nie jest dobra sytu­ac­ja, gdy kibiców nie ma na try­bunach, gdy nie dopin­gu­ją. Bez dopin­gu była noż­na jest inna. Pił­ka noż­na bez kibiców nie ma sen­su – twierdzi Kriwiec.

Zawod­nik „Kole­jorza” zaz­nacza, że nie może od sym­pa­tyków Lecha wyma­gać dopin­gu, a jego brak jest ich pry­wat­ną decyzją. – Oczy­wiś­cie chci­ałbym, żeby dopin­gowali nas przez cały mecz. Robią to tylko przez ostat­nie dwadzieś­cia min­ut. To ich decyz­ja, nam jest przykro z tego powodu. Ja nie mogę wyma­gać od nich tego i powiedzieć, że chcę ich dopin­gu. To nie zależy od piłkarzy. My gramy w piłkę i musimy się tym zająć – uważa pomoc­nik Lecha.

Wierzy on także, że sytu­ac­ja uleg­nie popraw­ie, a fani pomogą jego zespołowi w dobrej grze. — Kibice w Polsce są bard­zo dobrzy, świet­nie się zachowu­ją. A Lech? Ma najlep­szych kibiców i najlep­szy dop­ing. Chcę, aby wró­cił on na sta­dion, a kibice znowu nas dopin­gowali. Mam nadzieję, że to stanie się już wkrótce i wszyscy razem będziemy wal­czyć o Mis­tr­zostw i Pucharu Pol­s­ki – zakończył Białorusin.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress