Kuźma: Lech jest silniejszy kadrowo

Już jutro “Kole­jorz” zagra w Lidze Europy. Prze­ci­wnikiem Lecha będzie Sport­ing Bra­ga. - Nie jest tajem­nicą, że najlep­szą stroną Bra­gi jest gra ofen­sy­w­na, a także gra boczny­mi sek­tora­mi boiska. — mówi Ryszard Kuź­ma, asys­tent tren­era Jose Mari Bakero.

Jakie są nas­tro­je przed meczem z Ligi Europy? 

Ryszard Kuź­ma: Nas­tro­je są dobre. Ta otocz­ka wokół meczu, kon­tuz­je, pogo­da mają znacze­nie, ale najważniejsza jest atmos­fera w drużynie. I właśnie na tej pod­staw­ie opier­am moje założe­nie, że nas­tro­je są dobre. Po tym długim okre­sie przy­go­towaw­czym, licznych treningach, widać że zawod­ni­cy chcą się pokazać, chcą w końcu zagrać.

Jakie są szanse na to, aby Wojtkowiak i Injac zagrali w meczu ze Sportin­gu Braga?

Nie ma raczej żad­nych szans, żeby Injac czy Wojtkowiak zagrali w czwartkowym meczu. Myślę, że powin­niśmy już zas­tanaw­iać się kto ich zastąpi i jak należy zagrać. Tem­at ich wys­tępu jest zamknięty.

Kto zatem może wys­tąpić zami­ast przed chwilą wspom­ni­anych graczy?

Ostat­nie słowo należy do tren­era Bakero, ale wszyscy wiemy kto jest potenc­jal­nym następcą Wojtkowia­ka, a także kto może zagrać w środ­ku pola. Jed­nak nadal jest to sprawa otwarta i nie może­my zamykać dro­gi innym zawod­nikom, którzy także mają szan­sę zagrać jutro w pod­sta­wowym składzie.

Jak zareagowal­iś­cie na infor­ma­cję o ogranicze­niu licz­by kibiców na meczu Ligi Europy?

W ostat­nim cza­sie byliśmy na dwóch zgrupowa­ni­ach i pewne rzeczy nas nie doty­czyły nas bezpośred­nio. Trud­no mi dywag­ować na ten tem­at. Myślę, że te 30 tysię­cy kibiców także pomoże jutro Lechowi. Na pewno będziemy czuć się, jak u siebie w domu. Będziemy czuli tę pomoc kibiców. Decyzji UEFA nie zmien­imy i musimy ją szanować.

Lech zmierzy się ze Sportingiem. To nie jest druży­na tak medi­al­na, jak inne por­tu­gal­skie zespoły. Jed­nak chy­ba niekoniecznie gorszy pod wzglę­dem sportowym…

Tak się mówi, że to nie jest mar­ka, że nie jest to klub medi­al­ny. Tylko media i mar­ka nie gra na boisku. Fak­ty są takie, że Sport­ing Bra­ga to trze­cia-czwarta siła por­tu­gal­skiej pił­ki, a samy wiemy na jakim poziomie jest to fut­bol. Nie pod­chodz­iłbym więc tak do tego tem­atu. Bra­ga to druży­na, która dziel­nie wal­czyła w elim­i­nac­jach do Ligi Mis­trzów i nieźle radz­iła sobie w fazie grupowej. W nagrodę gra dalej w Lidze Europy. Dobrze radzi sobie także w Liga Sagres. Sport­ing to dobry ryw­al i trud­no porówny­wać na dzień dzisiejszy czy to zespół lep­szy czy gorszy od Ben­fi­ki czy FC Por­to. Na pewno nie jest to łatwy ryw­al i czeka nas trud­na przeprawa.

Jakie są najlep­sze strony Sportin­gu Bra­ga? Na co Lech musi zwró­cić uwagę, czego się wystrzegać?

Nie jest tajem­nicą, że najlep­szą stroną Bra­gi jest gra ofen­sy­w­na, a także gra boczny­mi sek­tora­mi boiska. Na to niewąt­pli­wie musimy zwró­cić uwagę. Groźnym zawod­nikiem jest Lima. To naj­moc­niejsze strony por­tu­gal­skiego zespołu. Jed­nak jak każdy zespół mają oni minusy, a my musimy je wyko­rzys­tać. O szczegółach nie chci­ałbym jed­nak za wiele mówić. To infor­ma­c­ja nasza, którą przekaże­my zawod­nikom. Znamy jed­nak takie ele­men­ty i będziemy chcieli je wykorzystać.

Czy Lech jest dziś drużyną sil­niejszą od tej, która jesienią rywal­i­zował w fazie grupowej?

Dojś­cie tych kilku zawod­ników na pewno wzmoc­niło rywal­iza­cję, a jeśli ona wys­tępu­je to pod­nosi się poziom drużyny. Moim zdaniem ten zespół jest kadrowo sil­niejszy od tego, który oglą­dal­iśmy jesienią. I oby tak było, bo wtedy rywal­iza­c­ja piłkarzy jeszcze bardziej wzmoc­ni naszą drużynę.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress