Lech będzie chciał sprowadzić obrońcę

Mar­iusz Rumak roz­maw­iał z władza­mi Lecha na tem­at trans­feru obroń­cy do zespołu pod­czas zimowego okien­ka trans­fer­owego. Uraz Manuela Arboledy, który zna­j­dował się w bard­zo dobrej dys­pozy­cji moc­no skom­p­likował sytu­ację w tej for­ma­cji.

- Przeprowadz­iłem roz­mowy doty­czące trans­feru obroń­cy, ale nie tylko w kon­tekś­cie Maneu­la. Uważam, że on jest wstanie zagrać wios­nę. Niek­tórzy zawod­ni­cy po 4 miesią­cach wracali do gry, nie byli w pełni gotowi, ale mogli wys­tępować. Zgłosiłem wniosek o uzu­pełnie­nie bloku defen­sy­wnego, takim zawod­nikiem, który będzie mógł zagrać kil­ka meczów w Ekstrak­lasie - zdradz­ił opiekun Lecha.

W tym momen­cie w kadrze „Kole­jorza” zna­j­du­je się dziewię­ciu zawod­ników. To Ivan Djur­d­je­vić, Tomasz Kędzio­ra, Manuel Arbole­da, Hubert Wołąkiewicz, Luis Hen­riquez, Marcin Kamińs­ki i Keb­ba Ceesay oraz dwóch graczy, którzy w lidze nie zade­bi­u­towali, czyli Jarosław Rata­jczak i Adri­an Cieślak. Wszyscy poza „Manu” są zdrowi i do dys­pozy­cji sztabu szkole­niowego.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress