Lech chce zgłosić się do NextGen Series

Lech Poz­nań jest zain­tere­sowany, aby zgłosić swój zespół do NextGen Series, czyli młodzieżowej Ligi Mis­trzów, w której biorą udzi­ał zawod­ni­cy do lat 19. Roz­gry­w­ki wys­tar­towały latem, a bierze w nim udzi­ał szes­naś­cie zespołów z jede­nas­tu kra­jów. W przyszłym sezonie ma ich być już trzy­dzieś­ci dwa.

- Płacimy za podróże i zak­wa­terowanie, nie wymagamy od drużyn wpisowego. Decyzję o przyję­ciu pode­j­mu­je­my po roz­mowach z kluba­mi. Nie chcę powiedzieć, czego wymagamy, ważne, by klub miał dobrą szkółkę i sta­dion. W tym sezonie spotka­nia roz­gry­wano np. na Anfield w Liv­er­poolu i Vil­la Park w Aston Vil­li, gdzie odby­wa­ją się mecze Pre­mier League – tłu­maczy rzecznik NextGen Series.

Pomysło­daw­ca pro­jek­tu, Mark War­bur­ton zauważył, że te roz­gry­w­ki mają pomóc piłkar­zom prze­chodzą­cym z okre­su juniorskiego do seniorskiego, którzy nie mają jeszcze miejs­ca w pier­wszym zes­pole. NextGen Series zostało pozy­ty­wnie przyjęte w Europie, a udzi­ał w nim biorą zespołu m.in. Man­ches­teru City, FC Barcelony, Sportin­gu Lizbona i Ajaxu Ams­ter­dam, które dużą wagę przykłada­ją do szkole­nia młodzieży.

W kole­jnej edy­cji wziąć udzi­ał mają już kole­jne wielkie klu­by w tym Man­ches­ter Unit­ed, Arse­nal Lon­dyn i Real Madryt. Możli­wość rywal­iza­cji z taki­mi zespoła­mi dla piłkarzy „Kole­jorza” była­by bard­zo pożytecz­na i na pewno pro­cen­towała­by w przyszłoś­ci. Nad udzi­ałem w roz­gry­wkach zas­tanaw­ia­ją się inne klubu z Ekstrak­lasy, Zagłę­bie Lubin i Legia Warsza­wa, które son­du­ją możli­wość wys­taw­ienia swoich drużyn w NextGen Series.

 — W tym sezonie zależało nam na tym, by wys­tar­tować. Za kil­ka lat chce­my mieć wszys­tkie najlep­sze drużyny, ale zależy nam także, by zaprosić klu­by z wielu kra­jów. Wzięliśmy już drużyny z Nor­wegii, dlaczego mielibyśmy nie wziąć z Pol­s­ki – pod­kreśla rzecznik rozgrywek.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress