01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.8godz.55min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech chciał młodych bramkarzy. Miał ich kilku, a dziś…

portalJeszcze nie tak dawno temu mówiło się, że Lech Poz­nań bramkarza­mi stoi. I nie chodzi nawet o tych wys­tępu­ją­cych w pier­wszym zes­pole „Kole­jorza”, ale młodych i per­spek­ty­wicznych, którzy za jak­iś czas mieli prze­jąć schedę po doświad­c­zonym Krzysztofie Kotorowskim, a być może i Jas­minie Buri­ciu. Czy jed­nak na pewno tak się stanie?

Cza­sy, w których nad bramkarza­mi Lecha czuwał Andrzej Daw­idz­iuk na pewien czas odeszły w zapom­nie­nie. W tej chwili trud­no powiedzieć czy obec­ny tren­er bramkarzy reprezen­tacji Walde­mara For­nali­ka wró­ci jeszcze do Poz­na­nia w tej roli. Na razie jed­nak kon­cen­tru­je się na pra­cy z najlep­szy­mi pol­ski­mi, zdaniem selekcjon­era, golkiperami.

Wraca­jąc do Lecha. Poniekąd to właśnie wspom­ni­any Andrzej Daw­idz­iuk stał za wielo­ma decyz­ja­mi związany­mi z młody­mi bramkarza­mi, którzy pojaw­iali się w Lechu, a to za sprawą szkoły piłkarskiej w Szamo­tułach. To właśnie ona swego cza­su znana był z wychowa­nia kilku dobrej klasy bramkarzy. Lech pod­pisał z nią umowę i kole­jni mieli trafi­ać do stol­i­cy Wielkopolski.

Już wcześniej jed­nak bramkarzem „Kole­jorza” został Ger­ard Bieszczad, który był niezwyk­le utal­en­towanym zawod­nikiem. Związany z Lechem od dłuższego cza­su był również dobrze zapowiada­ją­cy się Prze­mysław Frąck­owiak. Później zaczęli spły­wać kole­jni — Daw­id Smug, blisko Lech była nawet brat Łukasza Fabi­ańskiego, Alek­sander. Ostat­nio Alek­sander Wandzel i Jakub Mis­zczuk, lecz Ci to bramkarze raczej wąt­pli­wej jakości.

Jeszcze rok temu trud­no było powiedzieć ilu bramkarzy miał Lech. Sześ­ciu, sied­miu. Nie sposób było ich zliczyć. Lech jed­nak nadal w nich inwest­ował, lecz w pewnym momen­cie porozsyłani na wypoży­czenia bramkarze zaczęli szukać więk­szej sta­bi­liza­cji, niż zmi­ana klubu, co rundę bądź sezon.

Dzisi­aj w stol­i­cy Wielkopol­s­ki po więk­szoś­ci z nich pozostało wspom­nie­nie. Ger­ard Bieszczad lada moment ma związać się umową z Wisłą, Daw­id Smug po wypoży­cze­niu do GKS‑u Bełchatów trafił do młodzieżowego zespołu Interu Medi­olan. Arka­diusz Fabi­ańs­ki w zasadzie od samego początku chci­ał grać w seniorskiej piłce i wylą­dował gdzieś w trze­ciej albo czwartej lidze. Prze­mysław Frąck­owiak nadal jest zawod­nikiem Lecha, lecz po wypoży­cze­niu do Włoch trafił do Unii Swarzędz.

Z Lecha odszedł już Jakub Mis­zczuk, a został jedynie Alek­sander Wandzel. Bramkarz, znany głównie z tego, że jest synem Macie­ja, szanowanego w pol­skiej piłce człowieka. Z nim jest jed­nak pewien prob­lem. To człowiek z Warsza­wy, który wcześniej wys­tępował w Legii i przy lep­szej okazji pewnie będzie chci­ał wró­cić na Łazienkowską. Pozostał jedynie Prze­mysław Frąck­owiak, ale ten z wyciecz­ki do Włoch wró­cił moc­no zapuszc­zony. Pod wzglę­dem wagi, umiejęt­noś­ci. I rok na Półwyspie Apenińskim raczej niewiele mu pomógł.

Jak­iś czas temu mieliśmy nadzieję na to, że jesteśmy wstanie wychować sobie dobrego bramkarza. Dzisi­aj te nadzieje, to jed­nak bardziej wspom­nienia, a w Poz­na­niu znów szukamy kole­jnych utal­en­towanych. Tym razem jed­nak bardziej lojal­nych, którzy zgodzą się na czekanie przez kil­ka lat na swo­ją szan­sę w pier­wszym zes­pole. Ewen­tu­al­nie może­my im zapro­ponować wypoży­cze­nie na trze­ciej ligi. Pytanie, czy kogoś takiego znajdziemy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.