02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.5godz.3min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech inwestuje w podróż i awans do kolejnej rundy

Ostate­cznie czarterem Lech Poz­nań wyle­ci do Kazach­stanu, gdzie w czwartek zagra rewanżowe spotkanie z Żety­su Tałdyko­r­gan. Początkowo zas­tanaw­iano się nad lotem rej­sowym. „Kole­jorz” wylą­du­je w Ałma­cie, skąd auto­busem prze­trans­portu­je się do Tałdykorganu.

- Na miejsce dojedziemy auto­busem z Ałmaty. Nie może­my lądować, bo nie wiemy jak wyglą­da lot­nisku, próbowal­iśmy się skon­tak­tować z kimś, ale nie udało się, a nie mieliśmy cza­su na pod­ję­cie decyzji – tłu­maczy decyzję Mar­iusz Rumak.

Pojaw­iła się jed­nak infor­ma­c­ja, że lot­nisko w Tałdyko­r­ganie jest nowoczesne, co sprawdzał kierown­ik zespołu, Dar­iusz Motała. - Przekaza­l­iśmy tę sug­estię nasze­mu prze­woźnikowi, nawet czterokrot­nie. Otrzy­mu­je­my cały czas tę samą infor­ma­cję zwrot­ną, że lądowanie w Tałdyko­r­ganie nie wchodzi w grę, chy­ba że wylą­du­je­my najpierw w Ałmaty i weźmiemy naw­iga­to­ra. To bard­zo skom­p­likowana oper­ac­ja – mówi kierown­ik. -  W tej sytu­acji postanow­iliśmy pojechać luk­su­sowym i kli­maty­zowanym autokarem- doda­je.

Zad­owolony  decyzji o wyborze czarteru jest tren­er Lecha. Taka podróż jest na pewno mniej męczą­ca i stre­su­ją­ca od podróży samolotem rej­sowym. Klub miał taką możli­wość ponieważ do Ałmaty lata­ją samolo­tu z Kijowa oraz Pra­gi. Na podob­ne rozwiązanie zde­cy­dowało się Żety­su. Ich podróż trwała pon­ad 18 godzin.

- Chwała zarzą­dowi, że zde­cy­dował się na takie rozwiązanie, bo to są potężne kosz­ty. Wszys­tkie czyn­ni­ki, które powin­ny być zapewnione będą zapewnione Nie jesteś jesteśmy krezusem, inwes­t­u­je­my, więc zakładamy, że będziemy grali dalej. Od strony orga­ni­za­cyjnej wszys­tkie moje sug­estie zostały spełnione, z czego jestem zad­owolony – pod­sumowu­je opiekun „Kole­jorza”.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.