Lech jest lepszy niż rok temu, ale co to właściwie znaczy?

Lech mil­szy dla oka, ale też bardziej skuteczny. Lech, który mimo wielu manka­men­tów i prob­lemów, z który­mi jeszcze sobie nie poradz­ił jest na pozy­cji lid­era, a za sobą ma już 1/3 roz­gry­wek. Nie zaj­mu­je 14., jak rok temu, pozy­cji. Czy to fak­ty­cznie dużo lep­sza druży­na, jak wskazu­ją na to statystyki?

Na pier­wszy rzut oka rzu­ca się pozy­c­ja i licz­ba punk­tów zdoby­tych poprzed­nim, a także tym sezonie. Obec­nie Lech zainka­sował 19 punk­tów, czyli o 10 więcej, niż przed rok­iem. Wtedy, aby osiągnąć ten wynik potrze­bował 5. kole­jek więcej.

Aktu­al­nie zespół Jose Mari Bakero jest zde­cy­dowanie bardziej skuteczny, a wpływ na to ma bard­zo dobra dys­pozy­c­ja Artioma Rud­ne­va. Lech w tym momen­cie ma już 22 bram­ki, czyli o połowę więcej, niż przed rok­iem, gdy miał 11 goli. Aby osiągnąć tegoroczny wynik potrze­bował 17. kolejek.

Najm­niejsza różni­ca w porów­na­niu z poprzed­ni­mi roz­gry­wka­mi doty­czy gry w defen­sy­wie, która od daw­na w Lechu jest jed­ną z lep­szych. Na tym etapie sezon bramkarze „Kole­jorza” osiem razy wycią­gali piłkę z siat­ki, a przed rok­iem robili to tylko cztery razy więcej.

Brak skrzy­dłowych nie ma żad­nego wpły­wu na wyni­ki osią­gane przez Lecha, choć ostat­ni mecz pokazał, że skutecz­na i agresy­w­na gra w środ­ku pola sprawa piłkar­zom Jose Mari Bakero sporo prob­lemów. Ta druży­na w dużej mierze jest uza­leżniona od swo­jego kluc­zowego zawod­ni­ka, a za takiego należy uznać Artioma Rudneva.

Jeśli zawod­nik po dziesię­ciu spotka­ni­ach ma na swoim kon­cie 14 bramek, co stanowi pon­ad 60% skutecznoś­ci Lecha. Nie jest to jed­nak dom­e­na tylko i wyłącznie „Kole­jorza”. Podob­ny wynik dla Wisły osiągnął Biton, a blisko 50% trafień Jagiel­loni jest zasługą Tomasza Frankowskiego.

Zagad­ką cały czas jest reakc­ja zespołu na stratę bram­ki. Trzykrot­nie w tym sezonie Lechi­ci jako pier­wsi tra­cili gola i choć Jose Mari Bakero zarze­ka się, że nie jest to dla jego drużyny prob­lem, to kibice nie mieli możli­woś­ci oglą­da­nia jego zespołu, który odra­bia straty. W każdym wygranym spotka­niu, jako pier­wszy zdoby­wał bramkę i tylko raz w takiej sytu­acji mecz zakończył się remisem.

Lech jest lid­erem, bo po dziesię­ciu spotka­nia zgro­madz­ił najwięcej punk­tów na swoim kon­cie, ale tuż za jego ple­ca­mi, choć to dopiero czwarta pozy­c­ja w lidze, jest Legia Warsza­wa. Piłkarze Macie­ja Sko­rży nie roze­grali jed­nego spotka­nia i mają tylko jeden punkt mniej.

Liga jed­nak coraz bardziej się roz­cią­ga i gdy przed tą kole­jką trzy punkt mniej od czwartego Lecha miła dziewią­ta Polo­nia Warsza­wa, tak ter­az mamy pięć punk­tów przewa­gi nad zaj­mu­jącą to samo miejsce Jagiel­lonią Białystok.

Lech jest więc lep­szy niż przed rok­iem, ale wiele czyn­ników przysła­ni­ać może pozy­c­ja, jaką zaj­mu­je druży­na z Poz­na­nia. Na pier­wsze poważne pod­sumowanie gry zespołu przyjdzie czas po zakończe­niu rundy jesi­en­nej. Gdy na początku sezonu wydawało się, że dziesięć meczów to dobry ter­min na to, aby ocenić grę, postawę i cele drużyny na ten sezon, wydawało się, że tak właśnie będzie, bo liga pod­da wery­fikacji wyni­ki i grę wielu zespołów. Cały czas jed­nak różnice punk­towe są niewielkie, dlat­ego warto zanal­i­zować zespół w porów­na­niu do poprzed­niego sezonu.

 

 

 

Kursy na mecze Lecha

Arsenal Londyn - AFC Bournemouth

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:30

KuPS - Tromso

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 17:00

Żalgiris Wilno - Pafos

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Saburtalo Tbilisi - Partizani

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Milsami Orgiejów - FC Astana

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Arsenal Londyn - AFC Bournemouth

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:30

KuPS - Tromso

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 17:00

Żalgiris Wilno - Pafos

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Saburtalo Tbilisi - Partizani

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Milsami Orgiejów - FC Astana

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Arsenal Londyn - AFC Bournemouth

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:30

KuPS - Tromso

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 17:00

Żalgiris Wilno - Pafos

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Saburtalo Tbilisi - Partizani

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Milsami Orgiejów - FC Astana

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Arsenal Londyn - AFC Bournemouth

Mecz towarzyski

25/07/2024 04:30

KuPS - Tromso

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 17:00

Żalgiris Wilno - Pafos

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Saburtalo Tbilisi - Partizani

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Milsami Orgiejów - FC Astana

Liga Konferencji Europy

25/07/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Motor Lublin

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 20:30

Stal Mielec - GKS Katowice

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 14:45

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 17:30

Widzew Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

27/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.