Lech lepiej gra wiosną, a ta jesień była bardzo dobra

Cztery punk­ty do prowadzącej Legii na półmetku sezonu tracą zawod­ni­cy Lecha. Po pięt­nas­tu kole­jkach na swoim kon­cie mają 29 punk­tów. To bard­zo dobry wynik, lecz nie najlep­szy jaki „Kole­jorz” osiągnął w ostat­nich kilku sezonach. Sprawdzil­iśmy jakie wyni­ki osią­gali Lechi­ci po rundzie jesi­en­nej i jak one przekładały się na ostate­cznie rozstrzyg­nię­cia w poszczegól­nych sezonach.

Cztery lata temu piłkar­zom Lecha Poz­nań udało mu się zdobyć punkt więcej, a po rundzie jesi­en­nej zespół prowad­zony wów­czas przez Fran­cisz­ka Smudę zaj­mował pozy­cję wicelid­era, ze stratą punk­tu do lid­eru­jącej Polonii Warsza­wa. Wios­ną było jed­nak gorzej i Lechi­ci zdobyli 29 punk­tów, kończąc sezon na trzec­im miejs­cu. Zazwyczaj było jed­nak dużo gorzej, a „Kole­jorz” lep­iej radz­ił sobie wiosną.

Tak było przed rok­iem, gdy w rundzie jesi­en­nej Lechi­ci zdobyli 22 punk­tów, a w serii rewanżowej osiem więcej awan­su­jąc w tabeli o cztery miejs­ca. Jedynie we wspom­ni­anym przed chwilą sezonie spośród pod­danych anal­izie wszys­t­kich sezonach od cza­su powro­tu do Ekstrak­lasy, zawod­ni­cy Lecha zan­otowali spadek formy.

Oczy­wiś­cie nie zawsze wios­ną zdoby­wali więcej punk­tów, ale tylko w sezonie 2008/2009 nie utrzy­mali pozy­cji wywal­czonej jesienią. W trzech przy­pad­kach utrzy­mali pozy­cję, a w pozostałych sytu­ac­jach popraw­iali swój wynik.

Sezon 2012/2013

Licz­ba punk­tów: 29
Stra­ta do lid­era: 4 (Legia)

Sezon 2011/2012:

Licz­ba punk­tów: 19
Stra­ta do lid­era: 2 (Legia)

Na koniec sezonu:
Licz­ba punk­tów: 52
Stra­ta do lid­era: 4 (Śląsk)

Sezon 2010/2011:

Licz­ba punk­tów: 19
Stra­ta do lid­era: 13 (Jagiel­lonia)

Na koniec sezonu:
Licz­ba punk­tów: 45
Stra­ta do lid­era: 11 (Wisła)

Sezon 2009/2010:

Licz­ba punk­tów: 17
Stra­ta do lid­era: 9 (Wisła Kraków)

Na koniec sezonu:
Licz­ba punk­tów: 65
Stra­ta do lidera: -

Sezon 2008/2009:

Licz­ba punk­tów: 17
Stra­ta do lid­era: 9 (Polo­nia)

Na koniec sezonu:
Licz­ba punk­tów: 59
Stra­ta do lid­era: 5 (Wisła)

Sezon 2007/2008:

Licz­ba punk­tów: 20
Stra­ta do lid­era: 6 (Wisła)

Na koniec sezonu:
Licz­ba punk­tów: 57
Stra­ta do lid­era: 20 (Wisła)

Sezon 2006/2007:

Licz­ba punk­tów: 14
Stra­ta do lid­era: 14 (Wisła)

Na koniec sezonu:
Licz­ba punk­tów: 47
Stra­ta do lid­era: 15 (Zagłę­bie)

Sezon 2005/2006:

Licz­ba punk­tów: 18
Stra­ta do lid­era: 5 (Wisła)

Na koniec sezonu:
Licz­ba punk­tów: 42
Stra­ta do lid­era: 24 (Legia)

Sezon 2004/2005:

Licz­ba punk­tów: 10
Stra­ta do lid­era: 16 (Wisła)

Na koniec sezonu:
Licz­ba punk­tów: 34
Stra­ta do lid­era: 28 (Wisła)

Sezon 2003/2004:

Licz­ba punk­tów: 8
Stra­ta do lid­era: 14 (Ami­ca)

Na koniec sezonu:
Licz­ba punk­tów: 37
Stra­ta do lid­era: 28 (Wisła)

Sezon 2002/2003:

Licz­ba punk­tów: 9
Stra­ta do lid­era: 12 (Odra)

Na koniec sezonu:
Licz­ba punk­tów: 35
Stra­ta do lid­era: 33 (Wisła)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress