01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
3dn.14godz.35min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech nie zwraca uwagi na zawodników rywala, ale…

kaminski marcinOd pon­ad roku sztab szkole­niowy wprowadz­ił pewną zmi­anę związaną z przy­go­towa­ni­a­mi i odprawa­mi przed­mec­zowy­mi. - Każde­mu z zawod­ników na indy­wid­u­al­nej roz­mowie przed­staw­iamy zawod­ników, z który­mi może on się spotkać na boisku — tłu­maczy Mar­iusz Rumak

Piłkarz na takich roz­mowach otrzy­mu­ją infor­ma­c­je na tem­at zawod­ników, prze­ci­wko którym gra­ją. Lewe­mu obroń­cy anal­i­tyk Lecha przy­go­towu­je pro­fil prawego skrzy­dłowego rywala, środ­kowych pomoc­ników oraz obroń­cy. Tych graczy, którzy będą oper­owali piłką w okol­i­cy stre­fy na boisku, w której wys­tępu­je lewy defensor.

- Nie sku­pi­amy się na jed­nym zawod­niku w anal­izie dla zespołu. Pokazu­je­my indy­wid­u­al­nie takie pro­file, gdzie zwracamy uwagę na typowe zagra­nia i sposób gry - zaz­nacza tren­er Lecha.

Jego zdaniem w pol­skiej lidze nie ma zawod­ników, których trze­ba kryć szczegól­nie. — Ewen­tu­alne potra­janie lub pod­wa­janie pozy­cji wyni­ka z gry na szyb­szego zawod­ni­ka, które­mu nie pozwalamy się rozpędzać. To są detale. Nigdy jed­nak nie ustaw­iamy dwóch piłkarzy na jed­nego rywala, który jest szczegól­nie groźny. To się nie zmieni — pod­kreśla Rumak.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.