Lech — Polska U‑21: Dużo goli we Wronkach, Woźniak katem Lecha

W meczu kon­trol­nym roze­granym w prz­er­wie na kadrę, zespół Lecha Poz­nań uległ 4:3 reprezen­tacji młodzieżowej U‑21. Dla „Kole­jorza” bram­ki zdoby­wali Jakub Wilk, Manuel Arbole­da i Mateusz Możdżeń. Dla drużyny prowad­zonej przez Ste­fana Majew­skiego trzy gole trafił Arka­diusz Woź­ni­ak, a czwartego Paweł Wszołek.

Spotkanie rozpoczęło się od zaciętej rywal­iza­cji pomiędzy obo­ma zespoła­mi w środ­ku pola. Pier­wszą groźną akcję stworzyli gracze reprezen­tacji młodzieżowej. Bard­zo dobrze do Arka­diusza Woź­ni­a­ka zagrała z głębi pola Paweł Wszołek, pił­ki nie sięgnęli Dim­itri­je Injac i Karol Zaniews­ki, a napast­nik Zagłębia Lubin z ostrego kąta umieś­cił piłkę w siatce. Po chwili było już 2:0, kiedy Miłosz Przy­bec­ki świet­nie zacen­trował fut­bolówkę wprost na głowę Pawła Wszoł­ka, który nie dał najm­niejszych szans na inter­wencję Krzyszto­fowi Kotorowskiemu.

Z upły­wem cza­su coraz więcej sytu­acji stwarza­li sobie Lechi­ci. Z dys­tan­su próbował uderzać Jakub Wilk, który bard­zo dobrze współpra­cow­ał z Bar­toszem Ślusarskim. Bard­zo dobrą okazję w 22. min­u­cie spotka­nia miał Vojo Ubi­parip, który otrzy­mał dobre podanie od Huber­ta Wołąkiewicza, minął bramkarza, lecz nie był wstanie z ostrego kąta trafić na pustą bramkę. Chwilę później z ostrego kąta próbował uderzać Bar­tosz Ślusars­ki, ale i tym razem zabrakło dokładności.

Bard­zo dobrą szan­sę na zdoby­cie bram­ki w 29. min­u­cie mógł mieć Bar­tosz Ślusars­ki, ale dośrod­kowanie z rzu­tu rożnego Jaku­ba Wil­ka, prz­er­wał Maciej Wich­tows­ki. Dziesięć min­ut później ta sama para mogła zdobyć pier­wszą bramkę dla Lecha, ale tym razem „Ślusarz” uderzył nad bramką. Kilka­naś­cie sekund minęło i znów obaj stworzyli dobrą sytu­ację do zdoby­cia bram­ki. Bar­tosz Ślusars­ki prowadz­ił piłkę z lewej strony boiska, a w szes­nastkę wbie­gali Vojo Ubi­parip i Jakub Wilk. Ten pier­wszy zwiódł obrońców, ucieka­jąc do linii koń­cowej, a podanie otrzy­mał „Willy”, który obró­cił się z fut­bolówką i po ręce bramkarza trafił do siatki.

Tuż po wznowie­niu gry dwójkową akcję przeprowadzili wprowadzeni chwile wcześniej na boisko Siergiej Kri­wiec i Manuel Arbole­da. Białorusin wrzu­cił piłkę w pole karne, a obroń­ca Lecha ciałem wepch­nął piłkę do bram­ki i zdobył wyrów­nanie. W 50. min­u­cie powin­no być 3:2 dla podopiecznych Jose Mari Bakero. Fatal­ny błąd popełnił Arka­diusz Jędrych, który źle obliczył tor lotu pił­ki i nie prze­ciął poda­nia do Vojo Ubi­pari­pa, który niespodziewanie znalazł się w sytu­acji sam na sam z bramkarzem, lecz źle przyjął futbolówkę.

Cztery min­u­ty później „Kole­jorz” osiągnął swój cel. Faulowany w polu karnym był Siergiej Kri­wiec, a do wyko­na­nia rzu­tu karnego pod­szedł Vojo Ubi­parip. Serb trafił w dobrze inter­we­ni­u­jącego bramkarza, ale przy dobitce Mateusza Możdże­nia nie miał już nic do powiedzenia. Reprezen­tac­ja U‑21 jed­nak nie rezyg­nowała z osiąg­nię­cia korzyst­nego rezul­tatu. Powiew świeżoś­ci dała wymi­ana całej linii środ­kowej, co dość szy­bko przyniosło wymierny efekt. Michał Kuchar­czyk dośrod­kował z lewego skrzy­dła do Arka­diusza Woź­ni­a­ka, który strza­łem z pół­wole­ja uderzył nie do obrony i wyrów­nał wynik rywalizacji.

Min­utę później Lech powinien ponown­ie wyjść na prowadze­nie, lecz Bar­tosz Ślusars­ki zbyt dłu­go zwlekał z odd­aniem strza­łu w sytu­acji sam na sam z golkiperem rywala, który leżał już na zie­mi i zmarnował dogod­ną sytu­ację na zdoby­cie bram­ki. Tę zdobyli piłkarze Ste­fana Majew­skiego. Ponown­ie w roli głównej znaleźli się Michał Kuchar­czyk i Arka­diusz Woź­ni­ak. Ten pier­wszy cen­trował w szes­nastkę, a odwró­cony tyłem do bram­ki napast­nik Zagłębia Lubin instynk­town­ie odd­ał strzał, który znalazł drogę do bram­ki. Ponown­ie w tej sytu­acji bezrad­ny był Krzysztof Kotorows­ki, który nie miał zbyt wielu okazji do zaprezen­towa­nia swoich umiejętności.

Kole­jorz” w ostat­nim kwad­ran­sie zdomi­nowali rywala, wymieni­ał wiele podań na jego połowie, lecz miał prob­le­my ze stworze­niem sobie dogod­nej sytu­acji na zdoby­cie gola, a gdy już znalazł się pod bramką rywala, to zabrakło ostat­niego dokład­nego poda­nia. Na dziesięć min­ut przed końcem mecz z rzu­tu wol­nego uderzał jeszcze Siergiej Kri­wiec, ale nad poprzeczką i Lech w tym sparingu musi­ał uznać wyżs­zość kadry młodzieżowej.

LECH POZNAŃ – REPREZENTACJA POLSKI U‑21 3:4

BRAMKI: ‘40 Wilk, ‘47 Arbole­da, ‘54 Możdżeń — ‘14, ‘66, ‘71 Woź­ni­ak, ‘16 Wszołek

Żół­ta kart­ka: Dim­itri­je Injac

LECH: Kotorows­ki — Kikut (46. Kędzio­ra), Zaniews­ki (46. Arbole­da), Wołąkiewicz (46. Djur­d­je­vić), Hen­riquez (46. Bru­ma) – Ślusars­ki, Dry­gas, Injac (46. Kri­wiec), Możdżeń (77. Pietras), Wilk (77. Kotwica), Ubi­parip (64 Jakóbowski)

POLSKA U‑21: Kur­to (46. Ptak) — Wich­tows­ki (64. Malar­czyk), Krychowiak, Jędrych, Oleksy — Przy­bec­ki (64. Kupisz), Matras (64. Bory­siuk), Rakows­ki (64. Lisows­ki), Ałdaś (64. Kuchar­czyk) — Woź­ni­ak, Wszołek

SĘDZIA: Adam Lycz­mańs­ki (Byd­goszcz)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress