01.10.2022, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Legia Warszawa
Do meczu pozostało:
3dn.16godz.9min.
12.07 X3.45 23.58 Odbierz 830 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech rozmawia z Bandrowskim, Jagiellonia podpytuje

Tomasz Bandrows­ki został chy­ba nieco zapom­ni­any w piłkarskim środowisku. Ostat­ni raz w barwach Lecha wys­tąpił 16 grud­nia 2010 roku w wyjaz­dowym meczu z Red Bullem Salzburg. Później przy­plą­tały się kon­tuz­je. Ter­az ma szan­sę powro­tu do Lecha, rozpoczął roz­mowy z dyrek­torem sportowym, jed­nak do gry włącza się także Jagiellonia.

W czer­w­cu ubiegłego roku skończył mu się kon­trakt z “Kole­jorzem”, który nie został przedłużony. Lech jed­nak poma­gał “Ban­derowi” pod­czas kon­tuzji i zostaw­ił sobie możli­wość pod­pisa­nia nowej umowy, gdy ten będzie już zdrowy.

Bandrows­ki doszedł już do pełni sprawnoś­ci i aktu­al­nie budu­je swo­ją for­mę. Niewyk­luc­zone jest więc, że dzi­ałacze poz­nańskie zespołu zde­cy­du­ją się złożyć mu ofer­tę kon­trak­tu. W takim wypad­ku, defen­sy­wny pomoc­nik, dołączył­by do pier3wszej drużyny i przepra­cow­ał okres przy­go­towaw­czy wspól­nie z nią.

- Trwa­ją roz­mowy z Tomkiem na tem­at nowej umowy z Lechem. Na razie jed­nak nic nie jest przesąd­zone. Jeśli jed­nak dogadamy się z samym zawod­nikiem to naty­ch­mi­ast rozpocznie on trenin­gi z pier­wszą drużyną — przyz­nał Andrzej Dawidziuk.

Jed­nak zatrud­nie­niem tego walecznego zawod­ni­ka jest również Jagiel­lonia Białys­tok, która zain­tere­sowanie nim ukazu­je od jakiegoś cza­su. Aktu­al­nie szu­ka właśnie gracza do środ­ka pola. Bandrows­ki nie jest jed­nak jedynym kandy­datem na grę na tej pozy­cji w Jadze.

Gdy­by zde­cy­dował się pod­pisać kon­trakt z Lechem, miał­by ter­az dużo cięższe zadanie do wywal­czenia sobie miejs­ca w środ­ku pola. Aktu­al­nie pew­ni­aka­mi do gry wyda­ją się być Dim­itri­je Injac i Rafał Muraws­ki. Na swo­ją szan­sę czeka też Kamil Dry­gas, a prze­cież kilku innych zawod­ników również może tam grać. Bandrows­ki zwięk­szył­by tylko jeszcze rywal­iza­cję o miejsce w składzie.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Radomiak Radom - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 18:00

Wisła Płock - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 20:30

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 15:00

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 20:00

Radomiak Radom - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 18:00

Wisła Płock - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 20:30

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 15:00

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.