01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
9dn.5godz.33min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech rozmawia z Probierzem

Jose Mari Bakero miał być recep­tą Lecha na poprawę sty­lu i wyników, jed­nak zmi­ana tren­era dała niewiele. Hisz­pan ma pod­pisany kon­trakt do czer­w­ca 2011 roku i i l nie zostanie on przedłużony.Jego miejsce ma zająć Michał Pro­bierz — poda­je GOOOL.pl.

Oznacza to, że obec­ny szkole­niowiec “Kole­jorza” wal­czy w zasadzie tylko i wyłącznie o swój hon­or, który być może uda mu się obronić, jeśli Lech zak­wal­i­fiku­je się do europe­js­kich pucharów.

Sytu­ac­ja była by jed­nak zgoła inna, gdy­by we wtorek “Kole­jor­zowi” udało się zdobyć Puchar Pol­s­ki. Władze klubu z Buł­garskiej od dłuższego cza­su zas­tanaw­ia­ją się i roz­maw­ia­ją z ewen­tu­al­ny­mi następ­ca­mi Jose Mari Bakero. Nie od dziś wiado­mo, że son­dowano możli­wość zatrud­nienia Pawła Janasa oraz Macie­ja Sko­rży. Obaj mają duże popar­cie prezesów mis­trza Polski.

Tym­cza­sem w ostat­nich dni­ach władze mis­trza Pol­s­ki kon­tak­towały się i rozpoczęły roz­mowy z Michałem Pro­bierzem, który obec­nie prowadzi Jagiel­lonię Białys­tok. Ich powodze­nie zależy w dużej mierze od rezul­tatów jakie Pro­bierz osiąg­nie z wicelid­erem Ekstraklasy.

Jak­iś czas temu tren­er Lecha na łamach jed­nej z hisz­pańs­kich gazet przyz­nał, że jeśli zak­wal­i­fiku­je się do pucharów jego kon­trakt zostanie automaty­cznie przedłużony. Na tę infor­ma­cję szy­bko zareagowały władze “Kole­jorza”, zaprzecza­jąc tę wiado­mość. Ter­az wyda­je się, że Bakero czeka tylko na zakończe­nie sezonu, bowiem nie pod­ję­to nawet rozmów na tem­at ewen­tu­al­nego przedłuże­nia umowy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.