Lech stracił szanse na pozyskanie Ojamy? “Rozmowy nie będą kontynuowane”

Trans­fer Jamiego Murphy’ego z Moth­er­well FC do Sheffield Unit­ed moc­no skom­p­likował sytu­ację Hen­ri­ka Ojamy w kon­tekś­cie jego prze­jś­ci do Poz­na­nia. W roz­mowie z lokalnym dzi­en­nikiem tren­er Szkotów ujawnił kil­ka szczegółów  negoc­jacji pomiędzy kluba­mi. Choć szcz­erze, trud­no to negoc­jac­ja­mi nazwać.


- Kil­ka tygod­ni temu Lech Poz­nań złożył konkret­ną ofer­tę na pozyskanie tego piłkarza. Opiewała ona na 162 tysiące fun­tów. Roz­mowy z Lechem nie były jed­nak po tej ofer­cie kon­tyn­uowane i już nie będą — przyz­nał Stu­art McCall.

Moż­na powiedzieć: — Próbowal­iśmy. A negoc­jac­je z man­agera­mi i kluba­mi są zawsze trudne i trze­ba się uzbroić w cier­pli­wość. Wypowiedź tren­era Szkotów moc­no jed­nak zas­tanaw­ia, bo Lech złożył ofer­tę i… czekał, a w sum­ie to jemu powin­no zależeć na kup­nie zawod­ni­ka. Ter­az może mu zależeć, ale Moth­er­well nie musi już go sprzedawać.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress