Lech stracił szanse na pozyskanie Ojamy? “Rozmowy nie będą kontynuowane”

Trans­fer Jamiego Mur­phy’ego z Moth­er­well FC do Sheffield Unit­ed moc­no skom­p­likował sytu­ację Hen­ri­ka Ojamy w kon­tekś­cie jego prze­jś­ci do Poz­na­nia. W roz­mowie z lokalnym dzi­en­nikiem tren­er Szkotów ujawnił kil­ka szczegółów  negoc­jacji pomiędzy kluba­mi. Choć szcz­erze, trud­no to negoc­jac­ja­mi nazwać.


- Kil­ka tygod­ni temu Lech Poz­nań złożył konkret­ną ofer­tę na pozyskanie tego piłkarza. Opiewała ona na 162 tysiące fun­tów. Roz­mowy z Lechem nie były jed­nak po tej ofer­cie kon­tyn­uowane i już nie będą — przyz­nał Stu­art McCall.

Moż­na powiedzieć: — Próbowal­iśmy. A negoc­jac­je z man­agera­mi i kluba­mi są zawsze trudne i trze­ba się uzbroić w cier­pli­wość. Wypowiedź tren­era Szkotów moc­no jed­nak zas­tanaw­ia, bo Lech złożył ofer­tę i… czekał, a w sum­ie to jemu powin­no zależeć na kup­nie zawod­ni­ka. Ter­az może mu zależeć, ale Moth­er­well nie musi już go sprzedawać.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress