Lech — Wisła: Potwierdzić swoją wartość

Po dwu­ty­god­niowej prz­er­wie na mecze reprezen­tacji, przyszedł czas na powrót na ligowe boiska. Już jutro czeka nas prawdzi­wy hit T‑Mobile Ekstrak­lasy — mecz Lecha z Wisłą. “Kole­jorz” wraca wresz­cie na sta­dion przy Bułgarskiej.

Poprzed­nie spotkanie klub z Wielkopol­s­ki na Sta­dion­ie Miejskim roze­grał 29 maja, a prze­ci­wnikiem była druży­na Korony Kielce. Potem nastąpiła prz­er­wa między­se­zonowa. W sierp­niu odbyła się impreza z cyk­lu Red Bull X‑Fighters i przez to ani Lech, ani Warta nie mogły korzys­tać z tego obiek­tu. “Kole­jorz” pier­wsze pięć kole­jek grał poza Poz­naniem — cztery mecze na wyjeździe i piąte, jako gospo­darz, we Wronkach.

Wisła takich prob­lemów nie miała. Co nie zmienia fak­tu, że ostat­nio coś się zacięło w tej drużynie. Najpierw była stra­ta awan­su do Ligi Mis­trzów w ostat­nich min­u­tach meczu rewanżowego w Nikozji, a potem poraż­ka na włas­nym sta­dion­ie z Lechią Gdańsk, po słabej grze. “Biała Gwiaz­da” jak na razie w Ekstrak­lasie zdobyła zaled­wie sześć punk­tów i zaj­mu­je dziesiąte miejsce.

Lech z kolei jest lid­erem. Na kon­cie masz trzy zwycięst­wa, remis i porażkę w ostat­nim meczu w Zabrze, po słabej grze. “Kole­jorz” jest najskuteczniejszą ekipą w pol­skiej najwyższej klasie roz­gry­wkowej, z trzy­nas­toma gola­mi. Klub z Krakowa strzelił w lidze tylko trzy bram­ki. Autorem wszys­t­kich z nich jest Dudu Biton.

José Marí Bakero ma poważny ból z głowy z powodu kon­tuzji obrońców. Z Wisłą nie zagra­ją na pewno Manuel Arbole­da i Marcin Kikut. Hubert Wołąkiewicz i Grze­gorz Wojtkowiak też raczej nie wyleczą się na piątkowe spotkanie. Na ten mecz praw­dopodob­nie nie zdąży ze zgrupowa­nia reprezen­tacji również wró­cić Luis Hen­ríquez. Marcin Kamińs­ki też będzie miał mało cza­su na wypoczynek — młodzieżowa kadra Pol­s­ki swój mecz grała dopiero wczo­raj wieczorem.

Najwięk­szym prob­le­mem Wisły może być brak Patry­ka Małeck­iego, który został zaw­ies­zony na tydzień przez klub, za niepochleb­ne wypowiedzi wzglę­dem kibiców. Do tego Osman Chávez i Júnior Díaz — podob­nie, jak Hen­ríquez — wrócą późno ze zgrupowa­nia reprezen­tacji. Z kolei Maor Melik­son doz­nał urazy twarzy na jed­nym z tren­ingów kadry Izraela i dlat­ego nie wys­tąpił w meczu jego kadry z Gruzją.

Warto wspom­nieć, że pod­czas piątkowego spotka­nia ma być prowad­zony dop­ing. Ale nie tam, gdzie zawsze, czyli w Kotle, a na try­bunie IV, na prze­ci­wko Kotła. Czy to się uda niedoświad­c­zonym w tych wzglę­dach kibolom? Na razie nie wiado­mo. Proszą oni jed­nak pomoc w śpiewaniu.

Mecz rozpocznie się o godzinie 20.30 i będzie trans­mi­towany na Canal+Sport.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress