Lechici przygotowują się do meczu z Cracovią

W dzisiejszych zaję­ci­ach uczest­niczyło 20 zawod­ników Lecha. Sztab szkole­niowy zaap­likował swoim podopiecznym kil­ka ćwiczeń gim­nasty­cznych, a następ­nie przes­zli oni do zajęć stricte piłkarskich.

Pod­czas treningu zawod­ni­cy Lecha pra­cow­ali przede wszys­tkim nad utrzy­maniem się przy piłce i płyn­nym prze­chodze­niem z for­ma­cji defen­sy­wnej do ofen­sy­wnej. Podzie­leni zostali na dwie grupy, z której jed­na odpowiedzial­na była za stworze­nie sobie sytu­acji bramkowej, a celem drugiej było jej uniemożliwienie.

Następ­nie gracze ćwiczyli stwarzanie liczeb­nej przewa­gi pod bramką rywala, wykonu­jąc jedynie poda­nia z pier­wszej pił­ki. Na zakończe­nie sztab szkole­niowy położył nacisk na stałe frag­men­ty gry, a dokład­niej mówiąc rzu­tu wolne, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Wykony­wali je Jakub Wilk oraz Alak­san­dar Tonew i ten dru­gi zde­cy­dowanie lep­iej spisał się w swo­jej roli. Jego dośrod­kowa­nia były dokładne i wielokrot­nie stwarza­ły zagroże­nie pod bramką, strzeżoną przez jed­nego z trój­ki bramkarzy.

Ci z kolei przykładali dużą wagę na dokładne wznaw­ian­ie gry, inter­wenc­je w sytu­ac­jach sam na sam oraz po strza­łach z dystansu.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress