Legenda od zawsze była związana z Lechem

Pon­ad szes­naś­cie lat temu zade­bi­u­tował w “Kole­jorzu”. Dziś jed­nak jego kari­era z tym klubem dob­ie­ga koń­ca. Kole­j­na leg­en­da po Piotrze Reissie nie przedłuży umowy z poz­nańskim klubem. Ter­az nadeszła pora na Bar­tosza Bosack­iego, wielo­let­niego kap­i­tana Kolejorza.

 

Bosy”, jako wychowanek poz­nańskiego klubu, zade­bi­u­tował w Ekstrak­lasie pon­ad szes­naś­cie lat temu, dokład­nie 29 kwiet­nia 1995 roku w meczu prze­ci­wko Zagłębiu Lubin. Do koń­ca sezonu 1994/95 roze­grał jeszcze tylko jed­no spotkanie, ale wszys­tko zmieniło się w następ­nch rozgrywkach.

W sezonie 1995/1996 zagrał 26 spotkań na możli­we 34, a Lech zajął siódme miejsce w tabeli. Następ­ne dwa sezony był równie udane – roz­gry­wał w nich odpowied­nio 31 i 26 meczów, choć była to wtedy druży­na moc­no prze­cięt­na – szczytem możli­woś­ci Poz­na­ni­aków było miejsce w środ­ku staw­ki, nieza­grożone spad­kiem do niższej ligi. Bartek zyskał miano per­spek­ty­wicznego młodego zawod­ni­ka i postanow­ił ode­jść do sil­niejszej ekipy, jaką była wtedy„sąsiedzka” Ami­ca Wronki.

Była to mis­tr­zows­ka decyz­ja – właśnie wtedy Bosac­ki zaczął zdoby­wać pier­wsze tro­fea. Jego pier­wszy sezon w Amice otworzył jego strz­elec­ki dorobek w Ekstrak­lasie: zdobył jed­ną bramkę w sezonie 1998/99. Sezon później, cały czas gra­jąc reg­u­larnie w Ekstrak­lasie, roze­grał 8 spotkań w Pucharze Pol­s­ki, który wygrał razem z kolega­mi. Sukces udało się powtórzyć również rok później, choć zagrał już tylko 4 mecze. W następ­nym sezonie roze­grał najwięcej meczów w całej swo­jej kari­erze – 34, choć te wyni­ki później jeszcze pow­tarzał. W następ­nym sezonie powró­cił do Lecha.

Jeszcze jako gracz Ami­ki zade­bi­u­tował w kadrze, w meczu prze­ci­wko Wyspom Owczym: wszedł na boisko w 46. min­u­cie, a Pola­cy wygrali 2:1.Przez dwa sezony w Lechu Bosac­ki grał reg­u­larnie – zagrał w 64 spotka­ni­ach, strze­la­jąc dwie bram­ki. Wów­czas zaczął grać także w kadrze – grał m.i. prze­ci­wko Irlandii, Szwecji czy Grecji. Zwró­cił na siebie uwagę FC Nurn­berg i swo­ją kari­erę kon­tyn­uował w Bundeslidze.

Po fuzji Ami­ki i Lecha, „Kole­jorz” potrze­bował pewnego, środ­kowego obroń­cy, a do tej roli ide­al­nie nadawał się 30-let­ni wów­czas Bosac­ki. W pier­wszym sezonie zagrał tylko 13 spotkań w Lechu, w drugim już jed­nak grał znacznie więcej, będąc jed­nym z pew­ni­aków drużyny. Od 2007 do 2010 roze­grał 77 spotkań, strze­la­jąc pięć bramek. W tym sezonie Bosac­ki nie był przykła­dem zdrowia – przez pewien czas pau­zował po wstrząśnie­niu mózgu, mimo tego roze­grał imponu­jącą liczbę 39 spotkań, między inn­mi prze­ci­wko Salzbur­gowi, Spar­cie Pra­ga czy Man­ches­terowi City.

Mimo jego bard­zo ważnej roli w zes­pole postanowiono nie przedłużać kon­trak­tu, kończącego się 30 czer­w­ca bieżącego roku. Były już kap­i­tan Lecha otrzy­mał od klubu propozy­cję roze­gra­nia pożeg­nal­nego meczu, jed­nak nie wiado­mo czy z niej skorzysta.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress