01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.8godz.7min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Legenda od zawsze była związana z Lechem

Pon­ad szes­naś­cie lat temu zade­bi­u­tował w “Kole­jorzu”. Dziś jed­nak jego kari­era z tym klubem dob­ie­ga koń­ca. Kole­j­na leg­en­da po Piotrze Reissie nie przedłuży umowy z poz­nańskim klubem. Ter­az nadeszła pora na Bar­tosza Bosack­iego, wielo­let­niego kap­i­tana Kolejorza.

 

Bosy”, jako wychowanek poz­nańskiego klubu, zade­bi­u­tował w Ekstrak­lasie pon­ad szes­naś­cie lat temu, dokład­nie 29 kwiet­nia 1995 roku w meczu prze­ci­wko Zagłębiu Lubin. Do koń­ca sezonu 1994/95 roze­grał jeszcze tylko jed­no spotkanie, ale wszys­tko zmieniło się w następ­nch rozgrywkach.

W sezonie 1995/1996 zagrał 26 spotkań na możli­we 34, a Lech zajął siódme miejsce w tabeli. Następ­ne dwa sezony był równie udane – roz­gry­wał w nich odpowied­nio 31 i 26 meczów, choć była to wtedy druży­na moc­no prze­cięt­na – szczytem możli­woś­ci Poz­na­ni­aków było miejsce w środ­ku staw­ki, nieza­grożone spad­kiem do niższej ligi. Bartek zyskał miano per­spek­ty­wicznego młodego zawod­ni­ka i postanow­ił ode­jść do sil­niejszej ekipy, jaką była wtedy„sąsiedzka” Ami­ca Wronki.

Była to mis­tr­zows­ka decyz­ja – właśnie wtedy Bosac­ki zaczął zdoby­wać pier­wsze tro­fea. Jego pier­wszy sezon w Amice otworzył jego strz­elec­ki dorobek w Ekstrak­lasie: zdobył jed­ną bramkę w sezonie 1998/99. Sezon później, cały czas gra­jąc reg­u­larnie w Ekstrak­lasie, roze­grał 8 spotkań w Pucharze Pol­s­ki, który wygrał razem z kolega­mi. Sukces udało się powtórzyć również rok później, choć zagrał już tylko 4 mecze. W następ­nym sezonie roze­grał najwięcej meczów w całej swo­jej kari­erze – 34, choć te wyni­ki później jeszcze pow­tarzał. W następ­nym sezonie powró­cił do Lecha.

Jeszcze jako gracz Ami­ki zade­bi­u­tował w kadrze, w meczu prze­ci­wko Wyspom Owczym: wszedł na boisko w 46. min­u­cie, a Pola­cy wygrali 2:1.Przez dwa sezony w Lechu Bosac­ki grał reg­u­larnie – zagrał w 64 spotka­ni­ach, strze­la­jąc dwie bram­ki. Wów­czas zaczął grać także w kadrze – grał m.i. prze­ci­wko Irlandii, Szwecji czy Grecji. Zwró­cił na siebie uwagę FC Nurn­berg i swo­ją kari­erę kon­tyn­uował w Bundeslidze.

Po fuzji Ami­ki i Lecha, „Kole­jorz” potrze­bował pewnego, środ­kowego obroń­cy, a do tej roli ide­al­nie nadawał się 30-let­ni wów­czas Bosac­ki. W pier­wszym sezonie zagrał tylko 13 spotkań w Lechu, w drugim już jed­nak grał znacznie więcej, będąc jed­nym z pew­ni­aków drużyny. Od 2007 do 2010 roze­grał 77 spotkań, strze­la­jąc pięć bramek. W tym sezonie Bosac­ki nie był przykła­dem zdrowia – przez pewien czas pau­zował po wstrząśnie­niu mózgu, mimo tego roze­grał imponu­jącą liczbę 39 spotkań, między inn­mi prze­ci­wko Salzbur­gowi, Spar­cie Pra­ga czy Man­ches­terowi City.

Mimo jego bard­zo ważnej roli w zes­pole postanowiono nie przedłużać kon­trak­tu, kończącego się 30 czer­w­ca bieżącego roku. Były już kap­i­tan Lecha otrzy­mał od klubu propozy­cję roze­gra­nia pożeg­nal­nego meczu, jed­nak nie wiado­mo czy z niej skorzysta.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.