Linetty ustalił warunki kontraktu. Podpisze jak skończy 18 lat

linetty karolKarol Linet­ty uzgod­nił warun­ki 3,5 let­niego kon­trak­tu indy­wid­u­al­nego z Lechem Poz­nań — podało Radio Merkury. Młody pomoc­nik “Kole­jorza” na początku lutego skończy 18 lat i wtedy będzie mógł pod­pisać kon­trakt. Tym samym kończy się saga doty­czą­ca przyszłoś­ci tego per­spek­ty­wicznego piłkarza. Wśród zain­tere­sowanych pozyskaniem piłkarza była również Legia Warsza­wa.

Lech od dłuższego cza­su czekał na decyzję zawod­ni­ka. Nie mógł jed­nak ze wzglę­du na przepisy pod­pisać kon­trak­tu z zawod­nikiem. Linet­ty urodziny będzie miał 2 lutego i choć dopiero wtedy będzie mógł pod­pisać kon­trakt, to już dzisi­aj w siedz­i­bie klubu ustal­ił warun­ki kon­trak­tu.

Mar­iusz Rumak obaw­ia­jąc się o przyszłość zawod­ni­ka zagroz­ił ostat­nio, że dopó­ki ten nie pod­pisze kon­trak­tu nie wyle­ci na obóz do Hisz­panii, gdzie od 3 lutego Lechi­ci będą przy­go­towywać się do rundy wiosen­nej.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress