Linetty zostanie, ale podpisu pod kontraktem jeszcze nie ma

- Spotkałem się z rodzi­ca­mi Karo­la i uzyskałem zapewnie­nie, że piłkarz zostanie w Lechu — mówił na ante­nie Radia Merkury wczo­raj Mar­iusz Rumak. 17-let­ni pomoc­nik 2 lutego kończy 18 lat i mógł­by już wtedy opuś­cić klub za niewielkie pieniądze. A chęt­nych nie brakuje.

Szkole­niowiec Lecha przyz­nał na ante­nie Radia Merkury, że roz­maw­iał z rodzi­ca­mi odnośnie przyszłoś­ci swo­jego zawod­nik jed­nak nie doszło jeszcze do pod­pisa­nia umowy. - Dopó­ki go nie będzie, niczego nie przesądza­jmy - zaz­nacza tren­er “Kole­jorza”.

Zain­tere­sowanie pozyskaniem Karo­la Linet­tego jest bard­zo duże. Mar­iusz Rumak zdradz­ił w roz­mowie z redak­tora­mi Krzysztofem Rata­jcza­kiem i Woj­ciechem Bernar­dem, że Lechi­ta ode­brał ju kilka­dziesiąt tele­fonów od menadżerów zain­tere­sowanych prze­ję­ciem jego oso­by i poszuki­waniem mu nowego klubu.

Wiele jed­nak wskazu­je na to, że Linet­ty pozostanie w stol­i­cy Wielkopol­s­ki. - On jeszcze musi się nauczyć seniorskiej pił­ki — przyz­na­je Rumak.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress