Lubuski FC chciał race na Powstanie. Wojewoda się nie zgodził i…

Podob­nie jak w poprzed­nich lat­ach kibice przy­go­towu­ją się do obchodów kole­jnej roczni­cy wybuchu Pow­sta­nia Wielkopol­skiego. Wiemy jed­nak, że w Poz­na­niu nie będzie, tak jak w ostat­nich dwóch lat­ach, racowiska. W wielu mias­tach kibice lokalnie upamięt­ni­a­ją w ten sposób pamięć pow­stańców. Jed­nak nie we wszystkich.

Pol­skie pra­wo zabra­nia uży­wa­nia środ­ków pirotech­nicznych, jed­nak w moż­na to zro­bić, jeśli otrzy­ma się zgodę od władz samorzą­dowych. I w przy­pad­ku poz­nańs­kich obchodów wybuchu Pow­sta­nia Wielkopol­skiego w 2011 i 2012 roku Kibole otrzy­mali taką zgodę. O taką zgodę kil­ka dni temu wys­tąpił Lubus­ki FC, który w Świebodzinie chci­ał odpal­ić race, tak jak robili to w ubiegłych lat­ach kibice w Poz­na­niu i będą w tym z pod­poz­nańs­kich miejs­cowoś­ci. Efekt?

- Pis­mo z wnioskiem o odpale­nie rac składamy 13 grud­nia i tego samego dnia (sic!) zosta­je stwor­zone roz­porządze­nie, które zabra­nia uży­wa­nia wyrobów pirotech­nicznych na tere­nie woj. lubuskiego. Roz­porządze­nie obow­iązu­je do 30 grud­nia — pisze do nas czytelnik.

Poniżej pis­mo odpowiedź z Urzę­du Mias­ta, a także naty­ch­mi­as­towo wprowad­zone rozporządzenie.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress