01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
9dn.7godz.33min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Maciej Skorża: Powrót do Europy to nasz cel

Maciej Skorża: Powrót do Europy to nasz cel

- Dla mnie to duże wyróżnie­nie,  że mogę tutaj być, że zostałem wybrany przez wło­darzy klubu. Lech to klub z ogrom­ny­mi trady­c­ja­mi i ambic­ja­mi, ale tez z filo­zofi­ją, która mi się podo­ba – powiedzi­ał dzisi­aj tren­er Sko­rża. – Lech to zespół, który ma wyz­nac­zoną drogę, którą chce podążać. Nie ukry­wam, żee roz­mowy jakie toczyłem z zarzą­dem, były na tem­at, co Lech Poz­nań chce osiągnąć w przyszłości.

Głównym celem nowego tren­era jak i zarzą­du jest powrót ba boiska europe­jskie – Powrót Lecha do Europy to nasz wspól­ny cel. Chcę do niego zmierzać. Jestem przeko­nany, że potenc­jał Lecha pozwala śmi­ało myśleć, że jest to klub, który może reg­u­larnie grać w Lidze Mis­trzów i Europy. Jest to druży­na, która ma swo­ją markę – twierdzi Maciej Skorża

Lechowi na początku tego sezonu się nie wiedzie. Co trze­ba zro­bić, aby to zmienić? – Sytu­ac­ja jest dość skom­p­likowana w drużynie po tym co się wydarzyło. Wszyscy jesteśmy zgod­ni, że trze­ba popraw­ić dwa ele­men­ty: men­tal­ny oraz dyscy­plina tak­ty­cz­na. Tego trze­ba pil­nować od początku mojej pra­cy i do tego będę dążył. Tej drużynie braku­je detali, na sukces w piłce nożnej właśnie to się skła­da. Wiele pol­s­kich drużyn gra poprawnie tak­ty­cznie ale nam potrze­ba także dyscypliny. 

Z klubu odszedł Łukasz Teodor­czyk, kilku piłkarzy bory­ka się kon­tuz­ja­mi. Kogo i ilu piłkarzy chce ściągnąć zarząd klubu? - Po ode­jś­ciu Łukasza bez wąt­pi­enia klub potrze­bu­je wzmoc­nień. Mam nadzieję, że uda się to wszys­tko zor­ga­ni­zować, że uda się ściągnąć 3 zawod­ników. Potrze­ba świeżej krwi, oni poz­wolą wejść drużynie na inny poziom, a tego ter­az potrzebujemy. 

- Nie usłysza­łem konkret­nego celu. Ja jestem trenerem Lecha i nie wyobrażam sobie, abym o tym nie myślał. Mogę żar­to­bli­wie powiedzieć, ze uza­leżniłem się od tro­feów i dwa lata już niczego nie zdobyłem, czas to zmienić. Planem min­i­mum jest gra w europe­js­kich pucharach, aby w następ­nym sezonie móc się tam pokazać.

Klub ma również na pieńku z kibi­ca­mi. Jak będzie wyglą­dała ter­az współpra­ca nowego szkole­niow­ca z kibo­la­mi poz­nańskiej drużyny? – Moja rola w klu­bie będzie niełat­wa, ale nie boję się tego wzy­wa­nia. Tu się oce­nia człowieka nie jak mówi, a poprzez efek­ty jego pra­cy. Ja bym chci­ał do kibiców Lecha prze­maw­iać wynika­mi i grą drużyny. To jest to, na czym chcę się skupić. Chcę wykon­ać swo­ją pracę jak najlepiej. Druży­na bard­zo potrze­bu­je kibiców i wspar­cia. Trze­ba dzi­ałać aby inne drużyny nam nie uciekały – mówi tren­er Skorża

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.