01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
9dn.5godz.34min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Mecze Lecha wzbudzają emocje. Jakie?

(26) kibiceLech Poz­nań wspól­nie z RehaS­port Clin­ic chcą zbadać emoc­je, jakie wiążą się z obec­noś­cią na meczu „Kole­jorza”. Jeden piłkarz spoza kadry mec­zowej, komen­ta­tor Radia Merkury, pra­cown­ik klubu, a także sied­miu wybranych kibiców mają pomóc w odpowiedzi na te pyta­nia. Pro­jekt wstęp­nie zakłada­nia zbadanie emocji w trzech pier­wszym spotka­ni­ach rundy wiosen­nej, jed­nak niewyk­luc­zone, że potr­wa dłużej.

Pauli­na Jur­ga (psy­cholog RehaS­port):Chce­my pokazać i uzmysłow­ić jak bard­zo sytu­acje boiskowe generu­ją zachowa­nia emocjon­alne. Emoc­je to wewnętrzne odczu­cia, zmi­any fizjo­log­iczne, zmi­any zachowa­nia. Wydarzenia sportowe nie są celem nadrzęd­nym, tak samo wynik, ale najważniejsza jest możli­wość przeży­wa­nia emocji. 

Woj­ciech Lenar­tows­ki (RehaS­port): — Emoc­je, kryją wiele pojęć. Chce­my zbadać ich poziom. Wyni­ki badań będziemy nakładać na sytu­acje boiskowe, wszys­tko co wiąże się z przeży­waniem meczu.

Dr Jakub Kryś­ci­ak (RehaS­port):Chce­my skupić się na podłożu fizjo­log­icznym. Emoc­je powodu­ją wzrost częs­toś­ci skur­czów ser­ca, na nich chce­my się skon­cen­trować. Infor­ma­c­je będą zapisy­wane w sporttesterze, a odczy­ty­wane będą po fak­cie. Później będziemy nakładać na nie sytu­acje mec­zowe, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, co na sta­dion­ie wywołu­je emocje.

Bar­tosz Skwier­cz (Lech Poz­nań): - To pier­wszy tego typu pro­jekt w Polsce. Chce­my poz­nać kulisy naukowe tych emocji. Chce­my poz­nać emoc­je kibiców. Jesteśmy ciekawi jak one wyglą­da­ją. Oczy­wiś­cie obser­wu­je­my ja, na co dzień, wybuchy radoś­ci, frus­trac­je i złość. Chce­my zobaczyć emoc­je w sposób naukowy. Dwie kamery będą śledz­iły te dziesięć osób, tak żebyśmy mogli zobaczyć również reakc­je zewnętrzne pod­czas bada­nia tych emocji.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.