Młodzież? “Drużynę powinni ciągnąć weterani”

Przed rud­ną wiosen­ną do pier­wszego zespołu ofic­jal­nie dołączyła pię­ciu młodych zawod­ników, którzy już wcześniej trenowali z drużyną Jose Mari Bakero. Młodzież ma dla zespołu prowad­zonego przez Hisz­pana coraz więk­sze znacze­nie, a gdy­by do tego grona zal­iczyć również Marci­na Kamińskiego, Mateusza Możdże­nia oraz Kami­la Dry­gasa, to ich licz­ba jest jeszcze większa.

- Młodzi nie gra­ją tylko dlat­ego, że są młodzi. Od kiedy tutaj jestem rywal­iza­c­ja jest według mnie niesamowi­ta. Zaczy­na­jąc od Peszko do tego momen­tu odeszło ok. 10 zawod­ników. To jest nor­malne, ale tren­er musi rotować skła­dem i tworzyć dla niego zaplecze. W miarę tego, jak będą na to zasługi­wali będą otrzymy­wać kole­jne szanse — zapowia­da Jose Mari Bakero.

Dla opieku­na pier­wszego zespołu Lecha, Ci gracze w najbliższej przyszłoś­ci będą stanow­ili o sile tej drużyny. – Każdy ma inną charak­terystykę, do tego dochodzą możli­woś­ci drużyny i jej sytu­ac­ja. Jeśli jakieś rzeczy nie wychodzą tak jak tego chce­my, to było­by niedopa­trze­niem z mojej strony, gdy­bym dawał im szan­sę. To jasne, że w tych cięż­kich chwilach, to weterani powin­ni ciągnąć zespół – oce­nia trener.

Dla Jose Mari Bakero przykła­dem zawod­ni­ka, który za jego kadencji uczynił najwięk­szy postęp jest Marcin Kamińs­ki. – Popraw­ił się szczegól­nie przez ostat­nie pół roku. To inteligent­ny piłkarz, wszech­stron­ny, ale nadal musi nad sobą dużo pra­cow­ać. Moim zdaniem ma przed sobą bard­zo dobrą przyszłość – zaz­nacza Hiszpan.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress