Monitoring mediów: Lech czwarty, Rudnev pierwszy

W maju tego roku Lech ostat­ni raz był najbardziej medi­al­nym pol­skim klubem. Od tego cza­su tylko dwa razy znalazł się na podi­um. W ostat­nim rapor­cie, pod­sumowu­ją­cym listopad, zajął czwarte miejsce. Na jego tem­at opub­likowany 2226 artykułów. O pier­wszej Wiśle 2664.

Kole­jorz” wzglę­dem poprzed­niego miesią­ca zan­otował stratę i spadł z trze­ciego miejs­ca. Spadek odno­towała również Legia Warsza­wa, a znaczny awans przy­padł innemu krakowskiemu klubowi, Cra­covii, której poświę­cono 2516 tek­stów, na tem­at trze­ciej Legii 2425. Tuż za czwartym Lechem znalazły się Śląsk Wrocław i Lechia Gdańsk.

Na pier­wszej stron­ie gazet Lech znalazł się 37 razy i to dopiero szósty wynik. Pier­wsza jest Cra­covia, która to miejsce zajęła 62 razy. „Kole­jorz” ma jed­nak najwięk­szy ekwi­wa­lent reklam­owy, za miejs­ca, w których ukazu­ją się tek­sty na jego tem­at. Wy listopadzie wyniósł on 17 917 221,62 zł

Dużo w listopadzie pisano o Artiomie Rud­nevie, mimo tego, że był wtedy nieskuteczny, zdobył tylko dwie bram­ki w meczu Pucharu Pol­s­ki z Polonią Bytom. O Łotyszu ukaza­ły się 664 tek­sty, a doty­chcza­sowy lid­er, Dani­jel Ljubo­ja miał ich 480, blisko 180 mniej, niż w październiku. Trze­cie miejsce zajął Paweł Abbott z Ruchu Chorzów, a czwarty był Tomasz Frankows­ki z Jagiellonii.

Napast­nik Lecha musi jed­nak uznać wyżs­zość piłkarza Legii w kwestii ekwi­wa­len­tu reklam­owego. W przy­pad­ku Dani­jela Ljuboi wynosi on 5 851 437 zł, a Lechi­ty 5 072 330 zł.

Anal­i­ty­cy „PRESS-SERVICE Mon­i­tor­ing Mediów” pod­dali bada­niu 1100 tytułów prasy ogólnopol­skiej i region­al­nej oraz 20 najważniejszych por­tali internetowych.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress