Możdżeń: Podczas obozu nie ma czasu na zabawy z piłką

Od dwóch dni piłkarze Lecha prze­by­wa­ją na zgrupowa­niu w Hisz­panii. — Będzie to bard­zo monot­on­ny obóz, ale z drugiej strony niezbęd­ny, jeżeli chce­my myśleć o gonie­niu ligowej czołów­ki - mówi w roz­mowie z LechNews.pl Mateusz Możdżeń.

Zawod­ni­cy „Kole­jorza” trenu­ją trzy razy dzi­en­nie. — Wiado­mo, że pod­czas obozów na sztucz­ki, zabawy z piłką nie będzie cza­su. Tam skupimy się na szli­fowa­niu naszej siły, moto­ry­ki i dys­pozy­cji fizy­cznej - przyz­na­je młody zawod­nik mis­trza Pol­s­ki.

Zdaniem pomoc­ni­ka Lecha takie zaję­cia są niezbędne i na pewno przyniosą w rundzie wiosen­nej efek­ty. W jego opinii Jose Mari Bakero przekła­da w klu­bie doświad­cze­nie nabyte pod­czas swo­jej kari­ery, m.in. gra­jąc w FC Barcelonie. - Jose Mari Bakero jest doświad­c­zoną osobą. Trudne mecze zna, jak włas­ną kieszeń, grał prze­cież w Barcelonie, a ta nie roz­gry­wała za jego cza­sów i nie roz­gry­wa ter­az łatwych spotkań - zaz­nacza Możdżeń. — Każdy zespół spec­jal­nie przy­go­towywał się na spotkanie z Barceloną, a w takiej sytu­acji motywac­ja jest niezbęd­na - doda­je.

Gracze mis­trza Pol­s­ki pier­wsze mecze na wios­nę roze­gra­ją już za niespeł­na miesiąc. Zaczną z wysok­iego C, ponieważ ich rywalem, już na samym początku, będzie Sport­ing Bra­ga. - Myślę, że ryw­al w naszym zasięgu. Jeżeli może­my wal­czyć, jak równy z równym z taki­mi tuza­mi, jak Juven­tus czy Man­ches­ter City, to dlaczego mamy nie pokon­ać Bra­gi - zas­tanaw­ia się piłkarz „Kole­jorza”.

- Nie mamy także presji, zas­zliśmy daleko w europe­js­kich pucharach, w fazie grupowej nikt na nas nie staw­iał, a my spraw­iliśmy wszys­tkim, a także sobie niespodziankę — pod­kreśla Możdżeń. - Reprezen­tu­je­my także nasz kraj, jesteśmy ter­az przed­staw­iciela­mi całego nar­o­du, a to do czegoś zobow­iązu­je. Elimin­u­jąc Bragę z dal­szej fazy Ligi Europy prze­jdziemy do his­torii – kończy pomoc­nik mis­trza Pol­s­ki.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress