Możdżeń: Robimy dużo szumu, to nasz atut

- Sytu­ac­ja jest fak­ty­cznie ciekawa. Po 9. kole­jkach nic się jeszcze nie wyk­larowało i nie ma trzech-czterech zespołów, które uciekły pozostałym. Trze­ba wyro­bić sobie dobrą pozy­cję jeszcze w najbliższych ośmiu meczach i jesień zakończyć na jak najlep­szym miejs­cu — mówi w roz­mowie z LechNews.pl, Mateusz Możdżeń.

LechNews.pl: Nie jest trochę żal, że koledzy są na zgrupowa­niu pier­wszej reprezen­tacji, a ja siedzę w klu­bie i czekam na powołanie?

Mateusz Możdżeń:Tych tren­ingów nigdy nie za wiele. Trze­ba się skupić na pra­cy, wyjdzie to na moją korzyść. Jeśli będę miał zagrać w kadrze, to tak się stanie. Nie niecier­pli­wie się.

Pier­wszy raz w tym sezonie nie pojechałeś na zgrupowanie reprezen­tacji młodzieżowej. Trenin­gi wyglą­da­ją nieco inaczej, niż gdy na treningach jest więcej zawodników…

 — Na pewno, myślę, że więk­szy nacisk sztab szkole­niowy kładzie na indy­wid­u­al­iza­cję zajęć. Tego nigdy nie za wiele i moż­na z tego wyciągnąć wiele korzyś­ci. To wychodzi nam na dobre.

Sztab szkole­niowy może się Wam lep­iej przyglą­dać i oce­ni­ać dys­pozy­cję poszczegól­nych graczy. To chy­ba korzystne, możesz się pokazać przed trenerem?

- Więcej widać po powtórzeni­ach w małym gronie i różnych ćwiczeni­ach, gdy jest nas tylu. Oczy­wiś­cie tren­er może dłużej przyjrzeć się poszczegól­ne­mu zawod­nikowi. Tren­er na pewno, jak zawsze, wyciąg­nie wnios­ki z tych zajęć.

Dzisi­aj (wtorek – przyp. red) tren­er Jose Mari Bakero zaap­likował Wam dawkę ćwiczeń, w których było widać, że baw­icie się piłką. Chodzi o to, żeby gra spraw­iała Wam radość…

- Właśnie, było tego ostat­nio dużo. Ten kon­takt z piłką wpły­wa na nas dobrze. Samo bie­ganie nie daje takiej przy­jem­noś­ci, jak prowadze­nie pił­ki, strza­ły na bramkę.

Jak wyko­rzys­tasz najbliższe cztery dni wolnego?

- Wrócę do domu, bo nie byłem 2–3 miesiące. Nie było cza­su, musi­ałem skupić się na grze. Jak jest wolne, to trze­ba korzys­tać. Nie będę grał w piłkę, ale może pójdą zobaczyć mecz Ursusa. Nie byłem tam dawno, utrzy­mu­je kon­takt i znam kilku chłopaków. Trze­ba zobaczyć, jak to ter­az wygląda.

Atmos­fera w zes­pole jest dobra, bo po wygranej z Cra­cov­ią wró­cil­iś­cie do czołów­ki tabeli…

- Zostal­iśmy po tym meczu w czu­bie. W tabeli są małe różnice punk­tów i trze­ba się trzy­mać czołów­ki, wygry­wać kole­jne mecze, a z cza­sem wró­cić na swo­je, pier­wsze, miejsce.

W tej sytu­acji nie moż­na poz­wolić sobie na jakieś błędy, bo dwa punk­ty mniej od Was, ma 9. w lidze Polo­nia Warszawa…

- Nie zwró­ciłem na to uwa­gi. Sytu­ac­ja jest fak­ty­cznie ciekawa. Po 9. kole­jkach nic się jeszcze nie wyk­larowało i nie ma trzech-czterech zespołów, które uciekły pozostałym. Trze­ba wyro­bić sobie dobrą pozy­cję jeszcze w najbliższych ośmiu meczach i jesień zakończyć na jak najlep­szym miejscu.

Myśli­cie już powoli o meczu z Koroną, czy przy­go­towa­nia do niego rozpoczy­na­cie dopiero po krót­kich urlopach?

- Jeszcze nie myślimy. Mamy kil­ka dni wol­nego, odpocząć od pił­ki, zła­pać trochę świeżoś­ci i od poniedzi­ałku ruszyć z przy­go­towa­ni­a­mi do tego spotka­nia.

Jak oce­ni­ać Koronę Kielce? Mają bard­zo dobry początek sezonu

- W tam­tym sezonie też tak zaczęli. Prędzej czy później opad­ną i moim zdaniem nie wrócą do tej formy. Ter­az gra­ją dobrze, są niepoko­nani, wygrali kole­jny mecz. Przy­jadą nastaw­ieni na zwycięst­wo, nie będą chcieli też przegrać.

Lechowi grało się do tej pory z tym zespołem dobrze…

- Nie prze­gral­iśmy z Koroną, jak tutaj jestem, jeśli dobrze pamię­tam. Nawet, gdy zdarzyło mi się grać na prawej obronie, więc coś w tym jest.

Pod­czas meczu z Cra­cov­ią zagral­iś­cie w pomo­cy cztere­ma, a nawet pię­cioma zawod­nika­mi, którzy bard­zo dobrze czu­ją się w środ­ku pola. Myślisz, że jest to sposób na roz­mon­towanie defen­sy­wy rywali?

- W takiej sytu­acji jest równowa­ga, trzy­mamy się środ­ka pola. Każdy gra tam jak lubi i jest to jak­iś patent na rywala. Jed­nak, jeśli Korona oglą­dała mecz z Cra­cov­ią, to z tej sytu­acji na pewno wyciąg­nie wnios­ki i będzie starała się nam przeszkodz­ić.  Zobaczymy też, co nasz tren­er wymyśli na następ­ny mecz.

Jak wyglą­da Wasza współpra­ca w takiej sytu­acji? Wiele zależy od wspól­nego zrozumienia…

- Czu­je­my się dobrze. Najważniejsza jest duża ruch­li­woś­ci, wychodz­imy częs­to po piłkę. Robimy dużo szu­mu, to nasz duży atut w ofen­sy­wie. Nie ma różni­cy, który z nas zejdzie na prawą czy lewą stronę. Ja mogę zagrać w środ­ku, później zejść na lewą stronę, wtedy Siergiej wejdzie na moją pozy­cję, a za chwilę wymieni się z Semi­rem. Z tego wychodzą same korzyści.

Dla Ciebie ten sezon jest bard­zo udany. Na swoim kon­cie masz już bramkę, asys­towałeś. W czym tkwi tajem­ni­ca Two­jego sukcesu?

- Zde­cy­dowanie więcej gram, spędzam na boisku więcej cza­su. Już do tej pory roze­grałem chy­ba więcej min­ut, niż w całym poprzed­nim sezonie. For­ma rośnie i trze­ba pra­cow­ać nad tym, aby było tak cały czas. Cieszę się z mojej wysok­iej dyspozycji.

W kadrze jest kilku młodych piłkarzy, którzy sys­tem­aty­cznie dosta­ją swo­ją szan­sę. Jesteś Ty, Marcin Kamińs­ki, w kole­jce jest Wojtek Golla… 

- Wojtek czeka i musi dużo i ciężko pra­cow­ać na treningach, bo tren­er to widzi. Przyjdzie jeszcze jego czas. Przyjdą, odpukać, kon­tuz­je, kart­ki i wtedy będzie miał okazję zadebiutować.

Nie lep­sze dla takiego zawod­ni­ka było­by wypożyczenie?

- Na pewno, jeśli tam by grał, to tak. Ale nie ma takiej pewnoś­ci. Jeśli trafił­by do zespołu Ekstrak­lasy to było­by to wartoś­ciowe dla niego. Pozosta­je jeszcze pytanie, czy jak­iś klub będzie go chciał.

Sytu­ac­ja Jac­ka Kieł­ba pokazu­je, że on w Kiel­cach odżył. W czterech meczach zdobył dwie bram­ki, asystował… 

- Tak, tylko Jacek ma ok. 50 wys­tępów w lidze, a Wojtek do tej pory żad­nego. Jemu łatwiej było też wró­cić do Kielc, gdzie zaczy­nał swo­ją przy­godę z Ekstrak­lasą. Nie ule­ga wąt­pli­woś­ci, że fak­ty­cznie zła­pał w Koronie wia­tr w żagle.

Dzię­ki za rozmowę.

- Również dzię­ki.

roz­maw­iał Mateusz Szymandera

Kursy na mecze Lecha

Colorado Rapids - New York Red Bulls

MLS

14/07/2024 03:30

Portland Timbers - Real Salt Lake

MLS

14/07/2024 04:25

Los Angeles FC - Columbus Crew

MLS

14/07/2024 04:30

San Jose Earthquakes - Sporting Kansas City

MLS

14/07/2024 04:30

SC Braga - Anderlecht

Mecz towarzyski

14/07/2024 12:00

Colorado Rapids - New York Red Bulls

MLS

14/07/2024 03:30

Portland Timbers - Real Salt Lake

MLS

14/07/2024 04:25

Los Angeles FC - Columbus Crew

MLS

14/07/2024 04:30

San Jose Earthquakes - Sporting Kansas City

MLS

14/07/2024 04:30

SC Braga - Anderlecht

Mecz towarzyski

14/07/2024 12:00

Colorado Rapids - New York Red Bulls

MLS

14/07/2024 03:30

Portland Timbers - Real Salt Lake

MLS

14/07/2024 04:25

Los Angeles FC - Columbus Crew

MLS

14/07/2024 04:30

San Jose Earthquakes - Sporting Kansas City

MLS

14/07/2024 04:30

SC Braga - Anderlecht

Mecz towarzyski

14/07/2024 12:00

Colorado Rapids - New York Red Bulls

MLS

14/07/2024 03:30

Portland Timbers - Real Salt Lake

MLS

14/07/2024 04:25

Los Angeles FC - Columbus Crew

MLS

14/07/2024 04:30

San Jose Earthquakes - Sporting Kansas City

MLS

14/07/2024 04:30

SC Braga - Anderlecht

Mecz towarzyski

14/07/2024 12:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.