07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.1godz.37min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Największy wygrany tego sezonu?

Największy wygrany tego sezonu?

Przez niespeł­na pół roku stał się jed­nym z najlep­szych bramkarzy rozgrywek

Maciej Gos­tom­s­ki zan­im zasil­ił szere­gi poz­nańskiej drużyny wys­tępował w takich klubach jak Odra Wodzisław Śląs­ki czy Bał­tyk Gdy­nia. Miał również epi­zod w Legii Warsza­wa jed­nak nie był w stanie wywal­czyć sobie miejs­ca w bram­ce, dlat­ego został wypoży­c­zony do dru­goligowego wów­czas Zagłębia Sos­nowiec. W Bytovii Bytów Gos­tom­s­ki wys­tępował w lat­ach 2011–2013, gdzie roze­grał 53 spotka­nia i zbier­ał bard­zo pochleb­ne recenzje.

28. czer­w­ca tego roku Gos­tom­s­ki pod­pisał kon­trakt z Lechem Poz­nań. Przy­chodząc do Kole­jorza początkowo był trzec­im bramkarzem w zes­pole. Poważ­na kon­tuz­ja Jas­mi­na Buri­cia spraw­iła, że pop­u­larny Gostek stał się drugim golkiperem.  W bram­ce stał Krzysztof Kotows­ki, który daleko był od swo­jej opty­mal­nej formy.  Kibice dzi­wili się tren­erowi Rumakowi, dlaczego nie zaryzyku­je i nie postawi na Gos­tom­skiego. Tren­er Rumak jak­by wysłuchał proś­by kibiców i 23. wrześ­nia Gostek pojaw­ił się między słup­ka­mi poz­nańskiej drużyny, a Lech wygrał 2:0 w Gli­wicach z miejs­cowym Piastem. Od tamtego momen­tu Gos­tom­s­ki stał się bramkarzem numer jeden i nie opuś­cił ani jed­nego spotka­nia. W trzech meczach pod rząd nie puś­cił bram­ki, a w kilku popisał się świet­ny­mi inter­wenc­ja­mi ratu­jąc Kole­jorza przed stratą punktów.

- Ter­az pozosta­je mi pra­cow­ać i udowod­nić tren­erom, że warto na mnie staw­iać. Mam nadzieję, że jak wejdę do bram­ki, to już z niej nie wyjdę. – mówił po przyjś­ciu do Poznania. 

Dobra gra Gos­tom­skiego spowodowała, że coraz więcej klubów zain­tere­sowanych jest sprowadze­niem golkipera do swo­jego zespołu. Tym bardziej, że po tym sezonie wygasa umowa między klubem, a zawod­nikiem, która była pod­pisana na rok. Jeżeli Lech chce poważnie myśleć
o mis­tr­zost­wie Pol­s­ki i europe­js­kich pucharach powinien zro­bić wszys­tko, by bramkarza zatrzy­mać, bo jeśli będzie on tak bronił jak w doty­chcza­sowych meczach to przy Buł­garskiej na wios­nę może być bard­zo radośnie. 

- Lech Poz­nań ma pier­wszeńst­wo w pod­pisa­niu ze mną kon­trak­tu. To klub, który dał mi szan­sę, daje mi chleb, chcę tu zostać. 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.