Nowa oferta Hospitality Lecha Poznań

Lech Poz­nań w nowym sezonie przy­go­tował dla swoich klien­tów biz­ne­sowych nową ofer­tę, która doty­czy nie tylko pro­gra­mu Hos­pi­tal­i­ty, ale również członkost­wo w Lech Poz­nań Busi­ness Club. Nowa propozy­c­ja obe­j­mu­je również wyna­ję­cie pomieszczeń sta­dionu dla mieszkańców.

Ofer­ta Hos­pi­tal­i­ty jest skierowana do przed­staw­icieli małych i dużych firm, ale również do osób pry­wat­nych, przede wszys­tkim z Wielkopol­s­ki, ale nie tylko.

Agniesz­ka Pruch­niewicz (szef dzi­ału Hos­pi­tal­i­ty): — Prezen­tu­je­my naszym part­nerom kom­plek­sową ofer­tę współpra­cy z klubem. Zda­je­my sobie sprawę, że każ­da fir­ma wyma­ga indy­wid­u­al­nego trak­towa­nia i innych rozwiązań biz­ne­sowych. Dzię­ki naszej ofer­cie i dobrze zindy­wid­u­al­i­zowanej ofer­cie chce­my, aby ich biznes się rozwi­jał, a mar­ket­ing był bardziej efek­ty­wny. Chce­my zapro­ponować także im spotka­nia biz­ne­sowe, które zain­au­gu­ru­je­my już we wrześniu, z lid­era­mi wielkopol­skiego biz­ne­su. Kon­cen­tru­je­my się na najlep­szych walo­rach klubu i chce­my je wykorzystać.

Ofer­ta zaw­iera ofer­tę doty­czącą również reklamę firmy i pro­duk­tu na wyświ­et­laczach LED przy boisku oraz na try­bunie, na telebi­mach, balony reklam­owe przed sta­dionem, zapowiedź spik­era oraz reklamy na stron­ie inter­ne­towej oraz por­talu społecznościach.

 

Kursy na mecze Lecha

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.