02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.2godz.43min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

O nieuznanej bramce naszym subiektywnym okiem

W 65. min­u­cie wczo­ra­jszego spotka­nia w Gdańsku doszło do sporej kon­trow­er­sji z udzi­ałem sędziego Gila. Arbiter prowadzą­cy ten mecz nie uznał bram­ki zdobytej przez Ślusarskiego, która przy stanie 1:1 moc­no wpłynęła­by na prze­bieg spotka­nia. To ostate­cznie zakończyło się wygraną Lechii 2:0, ale…

Ślusars­ki dość nieoczeki­wanie znalazł się w sytu­acji sam na sam, po zagra­niu Tra­ore. Napast­nik Lecha wpadł w pole karne i z dużym spoko­jem wyko­rzys­tał szan­sę na doprowadze­nie do remisu. Arbiter dopa­trzył się jed­nak przewinienia Arboledy na Tra­ore, który fut­bolówkę zagrywał.

Naszym zdaniem faulu nie było. Przede wszys­tkim warto zwró­cić uwagę na moment poda­nia pił­ki przez zawod­ni­ka Lechii. W momen­cie, gdy ten na nie się decy­du­je Arbole­da dopiero „doskaku­je” do Tra­ore, a więc nie ma żad­nego wpły­wu na zagranie piłkarza rywala. Dopiero chwilę później dochodzi do kon­tak­tu pomiędzy piłkarza­mi, jed­nak wtedy do przyję­cia pił­ki szyku­je się już Ślusars­ki, ponieważ akc­ja toczy się już w innym sek­torze boiska.

I nawet jeśli dochodzi do kon­tak­tu pomiędzy piłkarza­mi, to nie wpły­wa on na prze­bieg akcji — to po pier­wsze. Po drugie – widać, że Arbole­da nie ataku­je agresy­wnie Tra­ore, a stara się „nie zro­bić mu krzy­wdy”. Może patrzymy na to subiek­ty­wnie, z per­spek­ty­wy kibiców Lecha, ale ta decyz­ja wyda­je się być bard­zo moc­no kon­trow­er­syj­na. Pytanie jak mecz potoczył­by się, gdy­by Lech wyrów­nał na 30 min­ut przed końcem meczu (sędzia doliczył 5 minut).

Drugą kwest­ią, którą moż­na było­by pod­jąć, to zachowanie Wiśniewskiego w przy­pad­ku faulu na Wołąkiewiczu. Niebez­pieczny atak na głowę prze­ci­wni­ka, w dodatku buta­mi, powinien być karany nie żółtą, a czer­woną kartką. Ten faul miał pewien wpływ na prze­bieg gry. Wiśniews­ki swoim nieod­powiedzial­nym zachowaniem powinien osłabić Lechię, a osłabił Lecha.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.