Oświadczenie Sławka Peszko

Sła­womir Peszko poin­for­mował władze Lecha, że ode­jdzie z klubu, o czym infor­mowal­iśmy już jak­iś czas temu na naszych łamach. Dzisi­aj przed­staw­iamy oświad­cze­nie, jakie wydał piłkarz w związku z trans­fer­em do nowego klubu. Zaprasza­my do lektury.
Oświad­cze­nie Sła­womi­ra Peszko w związku z zakończe­niem reprezen­towa­nia barw KLUBU KKS LECH POZNAŃ

Dzięku­je KLUBOWI za dwa i pół roku owoc­nej współpra­cy. LECH dał mi możli­wość zawodowego roz­wo­ju w pro­fesjon­al­nie zarządzanym klu­bie. Ja z kolei nigdy nie odstaw­iałem nogi wal­cząc z kolega­mi o każdą piłkę, dając z siebie wszys­tko. Dzię­ki zaan­gażowa­niu władz LECHA i całej drużyny oraz wspani­ałe­mu dopin­gowi dzisi­aj jesteśmy w fazie grupowej Ligii Europy. Tylko dobra współpra­ca wszys­t­kich w LECHU mogła doprowadz­ić do tak niespodziewanego osiągnięcia.

Dzięku­ję kole­gom z drużyny. Udało nam się stworzyć team, który daje radość Kibi­com i wszys­tkim Poz­na­ni­akom. Rozu­mieliśmy się na boisku. Grało mi się z wami bard­zo dobrze. Na pewno będziemy w stałym kon­tak­cie. Pozostaw­iam na boisku dobrych kolegów i kilku przy­jaciół. Życzę wam sukcesów, przede wszys­tkim w lutowych spotka­ni­ach Ligi Europy i mam nadzieje również następ­nych. Dzięku­ję tren­erom, pod okiem których mogłem rozwi­jać swo­je umiejęt­noś­ci sportowe. Z każdym z tren­erów osią­gal­iśmy sukcesy i ważne dla Lecha zwycięst­wa. Ich wkład w budowanie drużyny jest nieoceniony.

Dzięku­ję wszys­tkim Kibolom LECHA za to co dają nam piłkar­zom, a o czym piłkarze innych drużyn mogą tylko usłyszeć gra­jąc prze­ci­wko nam. Każdy piłkarz Lecha wie co znaczy dwu­nasty zawod­nik. Do his­torii kibi­cow­a­nia prze­jdzie wspani­ała para­da w Pradze czy dop­ing w Man­ches­terze. Jako członek drużyny wiem ile znaczy dla piłkarza wspar­cie try­bun na każdym meczu. Dzięku­ję i mam nadzieję, że będzie jeszcze okaz­ja zagrać przed Wami.

Poz­nań zawsze pozostanie w moim ser­cu nie tylko dzię­ki wspani­ałym Kibolom i kole­gom z drużyny. To tutaj miało miejsce jed­no z najważniejszych wydarzeń w moim życiu. Pół­to­ra roku temu urodz­iła się moja córecz­ka. Ciężko żeg­nać się z miejscem, w którym spędz­iłem bard­zo dobre dwa i pół roku.

Dzięku­ję i do zobaczenia na Bułgarskiej.

Sławek Peszko

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress