01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
3dn.7godz.6min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oświadczenie Zarządu

Swo­je stanowisko w spraw­ie zdarzeń po wczo­ra­jszym meczu wskazał także klub. Poniżej moż­na zapoz­nać się z oświad­cze­niem Zarzą­du KKS Lech Poznań.

 

W związku z wydarzeni­a­mi, które miały miejsce po meczu Finału Pucharu Pol­s­ki, Zarząd KKS Lech Poz­nań prag­nie wyraz­ić swo­ją deza­pro­batę wobec zachowa­nia niek­tórych osób zaj­mu­ją­cych sek­tor kibiców Lecha Poz­nań. Kibice Kole­jorza przez więk­szą część spotka­nia zas­tosowali się do wyty­cznych orga­ni­za­to­ra, prowadząc jed­nocześnie wspani­ały dop­ing, który jest nieodłącznym ele­mentem meczów pił­ki nożnej. Jed­nakże wydarzenia, które miały miejsce po ostat­nim gwiz­d­ku sędziego w żad­nym stop­niu nie zna­j­du­ją uzna­nia w naszych oczach. Jed­noz­nacznie potępi­amy wszelkie prze­jawy wan­dal­iz­mu, których w dniu wczo­ra­jszym byliśmy świad­ka­mi. Nie godz­imy się na to, by gru­pa chuli­ganów opuszcza­ła swo­je sek­to­ry i demolowała sta­dion stanow­iąc jed­nocześnie zagroże­nie dla zdrowia i życia kibiców pił­ki nożnej. 

Przed­staw­iciele Zarzą­du klubu wys­tąpili z prośbą do orga­ni­za­to­ra meczu o udostęp­nie­nie zapisów mon­i­toringu z wczo­ra­jszego spotka­nia. Przy współpra­cy z Policją klub dołoży wszel­kich starań by ziden­ty­fikować oso­by, które dop­uś­ciły się aktów wan­dal­iz­mu i stosown­ie do popełnionego przestępst­wa te oso­by ukarać.

 

Zarząd KKS Lech Poz­nań S.A.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.