06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.19godz.56min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Panowie, powoli nam uciekają, pora zdobywać punkty

Lech od trzech spotkań nie wygrał i stracił pozy­cję lid­era T‑Mobile Ekstrak­lasy, którą to bez najm­niejszych kom­plek­sów prze­jął prowad­zony przez Ores­ta Lenczy­ka Śląsk Wrocław. Wicemistrz Pol­s­ki kon­sek­went­nie zbiera ligowe punk­ty, a „Kole­jorz” ma z tym ostat­nio spory prob­lem. Pora jed­nak wziąć się do pra­cy, bo obec­nie przewa­ga pomiędzy obiema ekipa­mi wynosi już 10 punktów.

Co praw­da Śląsk Wrocław roze­grał już mecz 14. kole­j­ki roz­gry­wek i zainka­sował po zwycięst­wie z Jagiel­lonią Białys­tok trzy punk­ty, a Lecha czeka jeszcze mecz z Podbeskidziem Biel­sko-Biała, ale i tak różni­ca punk­towa na tym etapie roz­gry­wek jest już znacząca.

Przez dłu­gi czas o zaj­mowa­niu pozy­cji lid­era decy­dowały jedynie detale, takie jak licz­ba zdoby­tych bramek, ponieważ tę samą liczbę na swoim kon­cie miało kil­ka zespołów, a ewen­tu­al­na poraż­ka czy zwycięst­wo skutkowało sporym spad­kiem, bądź awansem w tabeli. Ter­az jed­nak wszys­tko powoli zaczęło się zmieniać.

Zas­tanaw­ial­iśmy się, kiedy ten czas nastąpi i od czołowych zespołów, te nieco słab­sze dzielić będzie jakaś więk­sza różni­ca punk­tów, lecz chy­ba nie zamierza­l­iśmy tutaj mówić o Lechu. Śląsk nie gra pory­wa­jącego fut­bolu, ale ma skutecznych zawod­ników, którzy sys­tem­aty­cznie przede wszys­tkim zdoby­wa­ją bram­ki, a to wystar­czy do zdoby­wa­nia kole­jnych punk­tów, przy założe­niu bard­zo dobrej gry defen­sy­wy, z czego zawsze tren­er Orest Lenczyk słynął.

Kole­jorz” w tym sezonie już trochę polid­erował, jed­nak jak pokazał przykład sprzed dwóch lat zaj­mowanie w trak­cie, a co dopiero u progu sezonu, pier­wszego miejs­ca nie jest gwaran­tem zdoby­cia tytułu. Lech dopiero po prze­dostat­niej kole­jce wów­czas objął prowadze­nie i zwycięst­wo wystar­czyło do upragnionego tytułu.

Sytu­ac­ja w lidze jest już, z per­spek­ty­wy kibiców z Poz­na­nia, nieciekawa, choć jeszcze nie trag­icz­na. Warunk­iem jest szy­bkie prze­budze­nie się i zdoby­wanie punk­tów. Do koń­ca tego roku Lech roze­gra cztery mecze, w tym trzy u siebie, z niezbyt, jak na pol­skie warun­ki wyma­ga­ją­cy­mi piłkars­ki rywala­mi. Pił­ka jed­nak pokaza­ła, że jest nieobliczal­na, faworyt nie zawsze zwycięża, a swo­ją wyżs­zość musi udowod­nić tylko i wyłącznie na murawie.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.