09.07.2022, g. 20:10
Superpuchar Polski
Lech Poznań vs Raków Częstochowa
Do meczu pozostało:
3dn.2godz.21min.
12.10 X3.45 23.50 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Pleszkun: Ta sytuacja nie powinna mieć miejsca

W medi­ach cały czas trwa deba­ta doty­czą­ca zachowa­nia kibiców Lecha pod­czas meczu kadry. Wczo­raj wiec­zorem Sto­warzysze­nie “Wiara Lecha” opub­likowało oświad­cze­nie, a dzisi­aj ponown­ie odniosło się do sytu­acji na spec­jal­nie zwołanej kon­fer­encji prasowej.

Na spotka­niu nie pojaw­ili się jed­nak sami zain­tere­sowani. Członek zarzą­du “Wiary Lecha” zapew­ni­ał, że Litar pojaw­ił­by się, gdy­by zaprosze­nie na spotkanie przyjęła rodz­i­na. - Prosil­iśmy o kon­takt z nami rodz­inę, abyśmy mogli załagodz­ić sytu­ację, ale nie doczekaliśmy się odzewu - zapew­ni­ał Andrzej Pleszkun.

Sto­warzysze­nie przed­staw­iło swo­ją wer­sję wydarzeń. - Mężczyz­na był pod wpły­wem alko­holu i zachowywał się agresy­wnie. Wykrzyki­wał słowa niecen­zu­ralne, co nie zmienia jed­nak fak­tu, że zachowanie preze­sa była nieod­powied­nie. Z tym nie dysku­tu­je­my — zaz­naczył wiceprezes “Wiary Lecha”. - Sytu­ac­ja z tamtego spotka­nia nigdy nie powin­na mieć miejs­ca. Ubole­wamy nad tym, że do niej doszło i chce­my przeprosić rodz­inę, której ta sprawa doty­czy - dodał.

Pleszkum pod­kreślił także, że Sto­warzysze­nie poczyni wszelkie dzi­ała­nia mające na celu odzyskanie dobrego imienia “Wiary Lecha”. Zapew­ni­ał także, że kibice mogą czuć się bez­pieczni na sta­dion­ie przy uli­cy Buł­garskiej. Krzysztof Markow­icz nadal będzie preze­sem “Wiary Lecha”. Zarówno on, jak i zarząd Sto­warzyszenia nie zamierza­ją dymisjonować obec­nego prezesa.

Poniżej moż­na zapoz­nać się z Oświad­cze­niem “Wiary Lecha”, o którego opub­likowa­niu pisal­iśmy już wcześniej.Kursy na mecze Lecha

Qarabag Agdam - Lech Poznań

Liga Mistrzów

12/07/2022 / 18:00

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Qarabag Agdam - Lech Poznań

Liga Mistrzów

12/07/2022 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Górnik Zabrze - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.