Po co nam angielska wersja strony oficjalnej?

Lech Poz­nań szczy­ci się swoi­mi sukce­sa­mi na are­nie między­nar­o­dowej. W nie tak odległej przeszłoś­ci udało mu się kilkukrot­nie w powodze­niem wys­tępować w europe­js­kich pucharach. Jed­nak czy to klub, który dojrzał do tego, aby mówić o nim w kat­e­go­ri­ach corocznego kandy­da­ta do gry w pucharach?

Dzisi­aj nie o poziomie sportowym, jaki reprezen­tu­je Lech. Tutaj opinii jest tak dużo, jak kibiców. Jed­ne­mu mogą się podobać zwycięst­wa, innym sys­tem­aty­czność, a pozostali mogą czuć niedosyt ze wzglę­du na niezad­owala­ją­cy styl gry drużyny. Jed­nak chy­ba bardziej, niż styl — nie zad­owala poziom orga­ni­za­cyjny „Kole­jorza”.

W cza­sach świet­noś­ci Lech posi­adał trzy wer­sje swo­jej ofic­jal­nej strony inter­ne­towej — pol­ską, niemiecką i ang­iel­ską. Trud­no jed­nak było oce­ni­ać poziom wiado­moś­ci w obcych językach, ponieważ te pojaw­iały się z niezad­owala­jącą niereg­u­larnoś­cią. Mogliśmy przeczy­tać o remisie z Juven­tusem, meczu z Legią, lecz po drodze Lechi­ci roze­grali kil­ka meczów zupełnie pominię­tych. Mimo wszys­tko jed­nak coś tam się pojawiało.

Mniej więcej rok temu stronę prze­bu­dowano i zrezyg­nowano z opcji tłu­maczenia wiado­moś­ci na inne języ­ki. W klu­bie pewnie wys­zli z założe­nia, że jak coś nie jest aktu­al­i­zowane, to lep­iej, żeby tego nie było. Pode­jś­cie jak najbardziej słuszne. Lech jed­nak wywal­czył awans do europe­js­kich pucharów i powró­cono do tem­atu wer­sji obcojęzycznych.

Zrezyg­nowano z wer­sji niemieck­iej, prowad­zono tylko stronę ang­iel­ską. Zapału jed­nak star­czyło na kil­ka infor­ma­cji. Może­my przeczy­tać o kilku, odległych już cza­sowo meczach z AIK Sol­na, Olimpią Grudz­iądz. Najświeższą wiado­moś­cią jest ta o wyniku star­cia z Polonią Warsza­wa. Przeglą­damy zakład­ki. Tych mniej, niż w pol­skiej wer­sji strony. Tabela? Z poprzed­niego sezonu. Król strzel­ców? Tomasz Frankows­ki. Wyni­ki? Ligowe nie wyświ­et­la­ją się. Puchar Pol­s­ki z zeszłego sezonu. Liga Europy? Czekamy na wyni­ki starć z Żety­su Tałdyko­r­gan. Kwest­ie kadry są połąc­zone z pol­ską wer­sją, bo o dzi­wo zak­tu­al­i­zowane. Zakład­ka klubu i mediów również. Mimo wszys­tko to jed­nak nieco za mało.

Pro­fesjon­al­izm pełną gębą. W klu­bie z aspirac­ja­mi zachod­ni­mi, oczeki­wa­ni­a­mi w sto­sunku do wszys­t­kich tylko nie do siebie. Trze­ba jed­nak ponown­ie wyjść z założe­nia, że jak coś nie jest aktu­al­i­zowane, to należy z tego zrezyg­nować. Bo w prze­ci­wnym razie pokazu­je­my jedynie swo­ją słabość. A chy­ba nie o to chodzi, prawda?

Kursy na mecze Lecha

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Warta Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 15:00

Stal Mielec - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 17:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Warta Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 15:00

Stal Mielec - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 17:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Warta Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 15:00

Stal Mielec - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 17:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 17:30

Wisła Kraków - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

08/05/2021 / 20:00

Warta Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 15:00

Stal Mielec - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

09/05/2021 / 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress