Podsumowanie 25. kolejki

Kole­jne osiem meczów piłkarskiej Ekstrak­lasy za nami. Tym razem byliśmy świad­ka­mi pięknych bramek, na miarę tych nowoczes­nych sta­dionów, na których (w Warsza­w­ie i Poz­na­niu) nie mogli zasiąść kibice. A jakie były dokładne wyniki?

Ruch Chorzów 2:2 Zagłę­bie Lubin

Grzyb 41′, Jankows­ki 86′ — Tra­oré 67′, Wilczek 90+4′

Chor­zowian­ie na prowadze­nie w tym meczu wszyli dzię­ki piękne­mu dośrod­kowa­niu Andrie­ja Komaca i pre­cyzyjne­mu strza­łowi Woj­ciecha Grzy­ba. Goś­ciom udało się jed­nak doprowadz­ić do wyrów­na­nia, a kole­jną swo­ją bramkę zdobył Mouhamadou Tra­oré. Kiedy na cztery min­u­ty przed końcem reg­u­laminowanego cza­su gry Maciej Jankows­ki ponown­ie wyprowadz­ił chor­zowian na prowadze­nie, wydawało się, że trzy punk­ty zainka­su­ją gospo­darze Jed­nak lubini­an­ie skutecznie wykon­ali rzut wol­ny, a bramkę w dolic­zonym cza­sie gry zdobył Kamil Wilczek, któy chwilę wcześniej pojaw­ił się na boisku.

Legia Warsza­wa 3:1 Korona Kielce

Cabral 47′, Radović 80′, 90+4′ — Lech 34′

Pier­wszy z dwóch meczów tej  kole­j­ki, na którym nie mogli pojaw­ić się fani swoich zespołów. Legion­iś­ci prowadzili jed­nak dop­ing pod sta­dionem. W 34. min­u­cie nie byli na pewno zad­owoleni, ponieważ Grze­gorz Lech bard­zo pewnie wyko­rzys­tał swo­ją sytu­ację i wyprowadz­ił goś­ci na prowadze­nie. Dwie min­u­ty po prz­er­wie,  do remisu doprowadz­ił Ale­jan­dro Cabral. W 67. min­u­cie na boisku pojaw­ił  się Miroslav Radović, który został bohaterem meczu, zdoby­wa­jąc dwa gole na wagę trzech punktów.

Cra­covia Kraków 3:1 Polo­nia Warszawa

Trivunović 7′, Suvorov 45′, Vis­nakovs 78′ — Smo­larek 51′

Goś­cie pod wodzą Jac­ka Zielińskiego z zespołu wal­czącego o utrzy­manie stali się ekipą wal­czącą o awans do kwal­i­fikacji Ligi Europe­jskiej na sezon 2011/12. Z kolei, Cra­covia od początku rundy wiosen­nej próbu­je ści­gać zespoły zaj­mu­jące bez­pieczne miejs­ca w najwyższej klasie roz­gry­wkowej w Polsce. Już w siód­mej min­u­cie, za sprawą Vule Trivunovi­cia, “Pasy” wyszły na prowadze­nie. Chwilę przed gwiz­d­kiem na prz­er­wę Alexan­dru Suvorov zdobył przepiękną bramkę lobem. Goś­cie odpowiedzieli golem Ebiego Smo­lar­ka, ale wynik ustal­ił Alek­siejs Vis­nakovs i “Czarne Koszule” znów odd­ala­ją się od stre­fy pucharowej.

Śląsk Wrocław 0:0 Polo­nia Bytom

Mecz bramkarzy — tak moż­na pod­sumować to spotkanie. Mimo wielu sytu­acji i Mar­i­jan Kele­men, i Marcin Juszczyk byli w sobotę nie do przejścia.

Lech Poz­nań 2:0 Górnik Zabrze

Rudņevs 15′, Štil­ić 70′

Lechi­ci — podob­nie jak legion­iś­ci — musieli sobie radz­ić pod­czas tej kole­j­ki bez kibiców. Bez kibiców na sta­dion­ie, ponieważ pokaź­na gru­pa kiboli Lecha zebrała się pod II try­buną, aby dopin­gować swoich ulu­bieńców. Już po kwad­ran­sie mogli wybuch­nąć radoś­cią, po pięknej akcji Siergie­ja Kri­w­ca, Jaku­ba Wil­ka oraz Artjom­sa Rudņevsa, który wole­jem wpakował piłkę do siat­ki z najbliższej odległoś­ci. Wynik ustal­ić Boś­ni­ak Štil­ić w 70. minucie.

Jagiel­lonia Białys­tok 1:3 Widzew Łódź

Frankows­ki 90′ — Grzel­czak 2′, Ser­nas 31′ (k.), 33′

Gospo­darze nadal mają szanse na mis­tr­zost­wo Pol­s­ki, przy słab­szej obec­nie postaw­ie Wisły. Jed­nak już w drugiej min­u­cie Piotr Grzel­czak wyprowadz­ił goś­ci na prowadze­nie. W 31. min­u­cie swo­ją długą ser­ię bez bram­ki prz­er­wał Darvy­das Ser­nas, pod­wyższa­jąc wynik dzię­ki rzu­towi karne­mu. Trzy min­u­ty później było już 0:3 — ponowie trafił Litwin. Na otar­cie łez, dla gospo­darzy bramkę zdobył Tomasz Frankows­ki, pokazu­jąc, że trze­ba na niego liczyć w walce o Króla Strzelców.

Lechia Gdańsk 0:3 Wisła Kraków

Genkow 18′, Kirm 30′, Siwakow 86′

Krakowian­ie w dwóch poprzed­nich meczach odnieśli dwie poraż­ki nie zdoby­wa­jąc nawet bram­ki. Ter­az do ich składu powró­cił Cwe­tan Genkow i już w osiem­nastej min­u­cie zdobył bramkę. Kilka­naś­cie min­ut później Andraż Kirm pod­wyższył wynik, ale prawdzi­wa bom­ba nastąpiła pod koniec meczu, kiedy gdańszczanie zaczęli coraz bardziej atakować. Po jed­nym z rzutów wol­nych piłkę prze­jęli Wiśla­cy. Ta trafiła do Michaiła Siwakowa, który widząc wysuniętego bramkarza uderzył zza połowy. Pił­ka wpadła ide­al­nie pod poprzeczkę.

GKS Bełchatów 1:1 Arka Gdynia

Nowak 63′ — Ivanovs­ki 44′

Goś­cie nadal muszą się poważnie bronić przed spad­kiem. W 44. min­u­cie udało im się wyjść na prowadze­nie za sprawą Mirko Ivanovskiego. Jed­nak w 63. min­u­cie Daw­id Nowak doprowadz­ił do wyrów­na­nia i mecz zakończył się remisem.

Wisła zro­biła milowy krok ku zdoby­ciu mis­tr­zost­wa. Na pięć kole­jek przed końcem ma sześć punk­tów przewa­gi nad drugą Jagiel­lonią. Trze­cia jest Legia, punkt za nią Śląsk, a potem Lech, który po zwycięst­wie nad Górnikiem wró­cił do wal­ki o podi­um. Na dole bez zmi­an, ale Cra­covia ma już tylko dwa “ocz­ka” straty do prze­dostat­niej Arki, a ta kole­jne dwa do bez­piecznej pozy­cji zaj­mowanej przez Polonię Bytom. Jeszcze wiele może się zdarzyć w tym sezonie!

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress