01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
9dn.3godz.30min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Pogorzelczyk: Borussia w najsilniejszym składzie

Pomysł roze­gra­nia meczu towarzyskiego na nieco pon­ad tydzień przed zakończe­niem sezonu brz­mi dość irracjon­al­nie. Trzy dni po spotka­niu z Borus­sią Dort­mund “Kole­jorz” roze­gra pier­wszy z trzech meczów, które mogą zade­cy­dować o ewen­tu­al­nej grze Lecha w europe­js­kich pucharach w przyszłym sezonie.

 

Zapis  na roze­granie meczu ze lid­erem Bun­desli­gi wyni­ka z kon­trak­tu Rober­ta Lewandowskiego. Ten 22-let­ni napast­nik przed obec­nym sezonem przeniósł się do Dort­mundu i w Niem­czech kon­tynu­u­je swo­ją piłkarską przy­godę. Borus­sia jed­nak swój mecz roze­gra po zakończe­niu sezonu, bowiem ostat­ni mecz ligowy roze­gra 14 lutego. Wtedy będzie już wiado­mo, czy obec­na pię­ciop­unk­towa przewa­ga nad Bay­erem Lev­erkusen była wystar­cza­ją­ca do zdoby­cia tytułu mistrzowskiego.

- Nie było możli­we roze­granie spotka­nia w okre­sie przy­go­towaw­czym, dlat­ego zde­cy­dowal­iśmy się na nie ter­az - tłu­maczy na łamach “Radia Merkury” Marek Pogorzel­czyk, dyrek­tor sportowy Lecha. — Nie rzad­ko goś­ci się na swoim sta­dion­ie mis­trza Niemiec. To kole­jny etap propagowa­nia pił­ki w naszym kra­ju. Borus­sia przy­jedzie do nas w sil­nym składzie, a gwaran­towany jest udzi­ał trój­ki Polaków w tym meczu — dodaje.

Obec­nego mis­trza Pol­s­ki po 19 maja czekać będą jeszcze trzy niezwyk­le ważne spotka­nia, które w przy­pad­ku ewen­tu­al­nego niepowodzenia w finale Pucharu Pol­s­ki mogą być kluc­zowe dla jego przyszłoś­ci. Wiemy wszyscy, jakie znacze­nie dla klubu może mieć brak awan­su do Ligi Europy. Czy zatem pomysł roze­gra­nia tego meczu jest Waszym zdaniem dobrym pomysłem?

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.