Polonia sama nie wie czy Teodorczyk jest kontuzjowany

1348866524_teodorczykKon­tuz­ja kolana napast­ni­ka Polonii Warsza­wa. Dla kibiców Lecha wiado­mość niby nieis­tot­na. Chodzi jed­nak o piłkarza, który najpóźniej 1 lip­ca zostanie graczem “Kole­jorza”. Zawod­nik miał doz­nać urazu pod­czas wczo­ra­jszego spotka­nia sparingowego. Okazu­je się jed­nak, że… żad­nego urazu nie ma.

Wczo­raj na ofic­jal­nej stron­ie Polonii mogliśmy przeczy­tać: — “Teo” pod­czas jed­nego ze starć z prze­ci­wnikiem doz­nał najpraw­dopodob­niej urazu kolana. W celu dokład­nego zdi­ag­no­zowa­nia kon­tuzji konieczne będzie przeprowadze­nie szczegółowych badań.

Dzisi­aj jed­nak zwery­fikowano te infor­ma­c­je: — Przed­w­czesne okaza­ły się infor­ma­c­je na tem­at kon­tuzji Łukasza Teodor­czy­ka, której rzeko­mo doz­nał w trak­cie sparingu ze słowacką Senicą. Infor­mu­je­my, że 21-let­ni napast­nik po powro­cie do Pol­s­ki — który nastąpi już dzisi­aj — będzie z pełnym obciąże­niem przy­go­towywał się z resztą zespołu do inau­gu­ra­cyjnego meczu z Lechią Gdańsk.

No to jak jest z tym Teodor­czykiem? Jest kon­tuzjowany czy nie? To już dru­ga tego typu infor­ma­c­ja. Na początku sty­cz­nia właś­ci­ciel Polonii infor­mował o poważnej kon­tuzji zawod­ni­ka, która miała wyk­luczyć gracza z udzi­ału w rundzie wiosen­nej. Kil­ka dni później w sparingu, już po pod­pisa­niu umowy z Lechem, Teodor­czyk zdobył bramkę.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress