POSiR znów eksmituje Lecha

W prze­ciągu kilku ostat­nich lat Lechowi nie jest po drodze ze Sta­dionem Miejskim w Poz­na­niu. Praw­dopodob­nie przyszły oper­a­tor obiek­tu kole­jny raz został pozbaw­iony możli­woś­ci gry przy Buł­garskiej. I o ile kwest­ie związaną z staw­ian­iem kra­town­ic i półroczne przenosiny meczów do Wronek moż­na zrozu­mieć, o tyle kole­jne już są decyz­ja­mi kontrowersyjnymi.

 

Wczo­raj władze Lecha poin­for­mowały, że do 4 wrześ­nia nie będą mogły roz­gry­wać meczów na Sta­dion­ie Miejskim w Poz­na­niu, który na początku sierp­nia zostanie areną zma­gań moto­cyk­listów pod­czas zawodów Red Bull X‑Fighters. Te pier­wot­nie miały odbyć się w Warsza­w­ie na Sta­dion­ie Nar­o­dowym, ale ten nie będzie przy­go­towany na czas.

Zawody odbędą się 6 sierp­nia, ale już od połowy lip­ca trwać będą przy­go­towa­nia, do 12 sierp­nia wywiezione zostaną wały piasku, a przez następ­ne trzy tygod­nie przy­go­towywana nowa murawa, której wymi­ana ma zostać sfi­nan­sowana przez organizatorów.

POSiR znów postanow­ił wyko­rzys­tać ciekawą finan­sowo propozy­cję. Przed rok­iem obiekt piłkars­ki stał się areną kon­cer­tową dla Stin­ga, który w połowie wrześ­nia wys­tąpił przez pub­licznoś­cią z okazji otwar­cia sta­dionu. Wtedy Lech także nie mógł wys­tępować na swoim obiek­cie, a tuż po kon­cer­cie “na szy­bko” wymieni­ano murawę”, a to led­wo była gotowa na roz­gry­wany 30 wrześ­nia mecz Ligi Europy z Red Bull Salzburg.

Wtedy jed­nak udało się wyne­gocjować fakt, aby Lech cztery mecze z rzę­du grał na wyjeździe, a jeden przełożył na listopad. Tym razem Ekstrak­lasa ma być nieugię­ta, a to oznacza, że “Kole­jorz” zmus­zony będzie ponown­ie zaw­itać do Wronek. Choć i to nie jest pewne, bowiem we wniosku licen­cyjnym Lech nie wskazał obiek­tu zastępczego. Nie spodziewał się, że kilka­naś­cie dni później dowie się o tym, że nie będzie mógł sko­rzys­tać z tego, który pow­stał przy Bułgarskiej.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress