07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.9godz.55min.
13.60 X3.50 21.91 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

POSiR znów eksmituje Lecha

W prze­ciągu kilku ostat­nich lat Lechowi nie jest po drodze ze Sta­dionem Miejskim w Poz­na­niu. Praw­dopodob­nie przyszły oper­a­tor obiek­tu kole­jny raz został pozbaw­iony możli­woś­ci gry przy Buł­garskiej. I o ile kwest­ie związaną z staw­ian­iem kra­town­ic i półroczne przenosiny meczów do Wronek moż­na zrozu­mieć, o tyle kole­jne już są decyz­ja­mi kontrowersyjnymi.

 

Wczo­raj władze Lecha poin­for­mowały, że do 4 wrześ­nia nie będą mogły roz­gry­wać meczów na Sta­dion­ie Miejskim w Poz­na­niu, który na początku sierp­nia zostanie areną zma­gań moto­cyk­listów pod­czas zawodów Red Bull X‑Fighters. Te pier­wot­nie miały odbyć się w Warsza­w­ie na Sta­dion­ie Nar­o­dowym, ale ten nie będzie przy­go­towany na czas.

Zawody odbędą się 6 sierp­nia, ale już od połowy lip­ca trwać będą przy­go­towa­nia, do 12 sierp­nia wywiezione zostaną wały piasku, a przez następ­ne trzy tygod­nie przy­go­towywana nowa murawa, której wymi­ana ma zostać sfi­nan­sowana przez organizatorów.

POSiR znów postanow­ił wyko­rzys­tać ciekawą finan­sowo propozy­cję. Przed rok­iem obiekt piłkars­ki stał się areną kon­cer­tową dla Stin­ga, który w połowie wrześ­nia wys­tąpił przez pub­licznoś­cią z okazji otwar­cia sta­dionu. Wtedy Lech także nie mógł wys­tępować na swoim obiek­cie, a tuż po kon­cer­cie “na szy­bko” wymieni­ano murawę”, a to led­wo była gotowa na roz­gry­wany 30 wrześ­nia mecz Ligi Europy z Red Bull Salzburg.

Wtedy jed­nak udało się wyne­gocjować fakt, aby Lech cztery mecze z rzę­du grał na wyjeździe, a jeden przełożył na listopad. Tym razem Ekstrak­lasa ma być nieugię­ta, a to oznacza, że “Kole­jorz” zmus­zony będzie ponown­ie zaw­itać do Wronek. Choć i to nie jest pewne, bowiem we wniosku licen­cyjnym Lech nie wskazał obiek­tu zastępczego. Nie spodziewał się, że kilka­naś­cie dni później dowie się o tym, że nie będzie mógł sko­rzys­tać z tego, który pow­stał przy Bułgarskiej.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.