Potrafimy zwyciężać”, czyli muzyka o powstaniu

Wkrótce do sklepów trafi pły­ta “Potrafimy zwyciężać”, która jest muzy­cznym man­i­festem Pow­sta­nia Wielkopol­skiego. Wielkopolscy wykon­aw­cy śpiewać będą na niej o wydarzeni­ach sprzed 93 lat. Część pieniędzy zostanie przekazana na uświet­nie­nie akcji pow­stańczej . Cena pły­ty wynosić będzie 30 zł.

Album będzie moż­na nabyć przede wszys­tkim w dobrych sklepach muzy­cznych, ale również za pośred­nictwem kibiców Lecha i to właśnie pieniądze z płyt zaku­pi­onych u kibiców zostaną przekazane na uświet­nie­nie tegorocznej akcji pow­stańczej.

Pły­ta ma nie tylko być wspom­nie­niem Pow­sta­nia Wielkopol­skiego, ale również przy­bliżać his­torię tego regionu. W tek­stach zna­j­du­ją się wymienione wszys­tkie miejs­cowoś­ci, w których wal­czono pod­czas tego pow­sta­nia.

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress