Prezes Lecha o mijającym roku

- To było 12 miesię­cy pewnych sportowych rozczarowań - przyz­na­je prezes Lecha, Karol Klim­czak. Jak oce­nia on min­iony rok? Zapraszamy.

- Rzeczy­wiś­cie zakładal­iśmy, że zagramy w europe­js­kich pucharach. Do koń­ca prze­cież gral­iśmy w Pucharze Pol­s­ki, a finał nam się nie ułożył. Później było, wydarzenia byd­goskie, tak to nazwi­jmy. Później następowały wydarzenia, o których nie chcę wiele mówić, zamknię­cie sta­dionu, mecz bez pub­licznoś­ci, to spowodowało, że świet­na atmos­fera wokół pił­ki w Poz­na­niu uległa prze­jś­ciowe­mu pogorsze­niu — oce­nia Karol Klimczak.

Ma on jed­nak nadzieję na to, że w nowym roku sytu­ac­ja uleg­nie popraw­ie. — Ter­az jed­nak już widz­imy, że ta świet­na atmos­fera wraca. Frek­wenc­ja, jeśli chodzi o najniższy poziom została zre­al­i­zowana. Na ostat­nim mecz z Zagłę­biem, była już wyższa, niż dwóch wcześniejszych. Wierzę, że wios­na zaczniemy powoli odbu­dowywać tę frek­wencję, tak żeby wynosiła kilka­dziesiąt tysię­cy widzów na każdy meczu — doda­je prezes Lecha.

Wierzy on także, że sportowo „Kole­jorz” będzie wal­czył o najwyższe cele. – Stra­ta punk­towa do Śląs­ka jest duża, ale nie taka, która nie poz­woli się włączyć do wal­ki o mis­tr­zost­wo – zaznacza.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress