Rumak: Mam dżentelmeńską umowę z prezesem

Obec­ny tren­er Lecha wyciągnął drużynę z głębok­iego kryzy­su. Ter­az „Kole­jorz” ma na kon­cie sześć zwycięstw w ostat­nich sied­miu meczach. Jeszcze kil­ka kole­jek temu poz­na­ni­a­cy grali fatal­nie, a ter­az mogą myśleć nawet o zdoby­ciu tytułu mis­tr­zowskiego. Na ten tem­at wypowia­da się Mar­iusz Rumak.

- Nie zaglą­dam do szat­ni innych drużyn, więc nie wiem, czy Podbeskidzie i Widzew zagra­ją już na total­nym luzie. Na pewno będą to bard­zo groźni rywale, a my anal­izu­je­my, jakie zagroże­nia mogą nas spotkać z ich strony. 

Tren­er wypowiedzi­ał się także na tem­at swo­jej przyszłoś­ci w klu­bie z Buł­garskiej: — Trze­ba raczej zapy­tać o to dzi­ałaczy. Mam nato­mi­ast dżen­telmeńską umowę z preze­sem. Zakła­da ona, że po wywal­cze­niu miejs­ca pre­miowanego grą w pucharach, dostanę do pod­pisa­nia nową umowę.

Wraca­jąc do najbliższego spotka­nia, tren­er Rumak powiedzi­ał: — To bard­zo trud­ny ryw­al, jak każdy w Ekstrak­lasie. Musimy, przede wszys­tkim, być bard­zo skon­cen­trowani na tym, co robimy. Znamy swo­ją jakość. Wiemy, gdzie ostat­nio popełnil­iśmy błędy i na pewno wyciąg­niemy z tego wnios­ki. Mam nadzieję, że to będzie widać już w czwartek.

- Podbeskidzie to zespół, którego atutem jest własne boisko. Nato­mi­ast „Górale” pokaza­li też, że potrafią grać na wyjaz­dach. To druży­na, która potrafi spraw­ić niespodziankę – dodał Rumak.

Tren­er sko­men­tował także sytu­ację per­son­al­ną Lecha: — Nie mamy kłopo­tu bogact­wa, ponieważ nadal nie może­my sko­rzys­tać z Siergie­ja Kri­w­ca i Manuela Arboledy. Sytu­ac­ja na pewno jed­nak będzie lep­sza, niż przed meczem z Polonią.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress