Rumak odparł ataki krytyków

Tren­er Mar­iusz Rumak od początku swo­jej przy­gody na stanowisku pier­wszego tren­era Lecha Poz­nań był bard­zo pewny siebie. Emanowało z niego przeko­nanie, że to, co robi, ma sens, a jego pra­ca idzie w dobrym kierunku i wkrótce przyniesie namacalne efek­ty. To pode­jś­cie już od pier­wszych dni było kry­tykowane przez opinię pub­liczną, jed­nak ter­az wyda­je się, że opiekun Lecha miał rację.

- Słysza­łem w tym tygod­niu, że Lech Poz­nań będzie miał nowego tren­era, Legia kupu­je naszych piłkarzy. Uśmi­ałem się. Chci­ałbym, żeby dzi­en­nikarze, którzy zatrud­nili Gonczarenkę przed meczem ze Śląskiem kiedyś do mnie przys­zli i powiedzieli: przeprasza­my, pomylil­iśmy się. Chci­ałbym, żeby mieli na tyle odwa­gi. Takie infor­ma­c­je mnie pobudza­ją i moty­wu­ją do dzi­ała­nia. Proszę o więcej, bo każdą z nich wyko­rzys­tu­ję w szat­ni i pokazu­je zawod­nikom jak wiele osób chce zmą­cić spokój wokół nas - przyz­na­je tren­er „Kole­jorza”.

Mar­iusz Rumak jeszcze przed prze­ję­ciem drużyny usłyszał, że celem zespołu jest awans do europe­js­kich pucharów. Prezes Lecha pod­kreślał, że w przy­pad­ku osiąg­nię­cia awan­su kon­trakt z trenerem zostanie przedłużony, a jeśli nie uda się tego zro­bić, to ist­nieje szansa na to, że obec­ny tren­er pozostanie na swoim stanowisku. Wtedy jed­nak wiele zależy od anal­izy pra­cy szkoleniowca.

Wiele wskazu­je na to, że swo­ją postawą Mar­iusz Rumak przekonu­je i zachę­ca do przedłuże­nia umowy. Obec­nie Lech Poz­nań notu­je ser­ię sześ­ciu meczów bez poraż­ki, z których aż pięć to zwycięst­wa. - Jeżeli awan­su­je­my do pucharów mój kon­trakt będzie przedłużony. Decyz­ja należy do zarzą­du i nie zaj­mu­je się speku­lac­ja­mi na ten tem­at. W cza­sie mojej krótkiej pra­cy zatrud­ni­ani dwóch tren­erów. To nie zależy ode mnie, kon­trolu­ję to, co mogę kon­trolować — zaz­nacza opiekun Lechitów.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress