Rumak: Polonia ma przestoje, które można wykorzystać

- Polo­nia nie ma na co czekać, bo ma mniej punk­tów od nas. My musimy wygrać, bo tyle samo punk­tów ma Korona i jeśli stracimy punk­ty, to może nas wyprzedz­ić – anal­izu­je sytu­ację przed meczem z „Czarny­mi Koszu­la­mi” tren­er Mar­iusz Rumak.

Opiekun „Kole­jorza” zwraca uwagę, że kluczem do sukce­su będzie zrównoważe­nie sił pomiędzy defen­sy­wą i ofen­sy­wą. – Mam nadzieję, że przede wszys­tkim nie stracimy bram­ki. Od tego trze­ba zacząć – przyz­na­je. – Polo­nia ma dwóch fajnych napast­ników, którzy mogą być dla nas zagroże­niem. Potrafią roze­grać piłkę w polu karnym. Mają tez zdyscy­plinowaną obronę i pomoc i kilku ciekawych zawod­ników na ław­ce. To bard­zo groźny zespół, ale ma przesto­je, które moż­na wyko­rzys­tać – dodaje.

Dla Mar­iusza Ruma­ka będzie to okaz­ja do spotka­nia z trenerem, u którego kil­ka lat temu był na stażu, gdy Czesław Mich­niewicz był szkole­niow­cem Lecha. – Nasze relac­je są bard­zo dobre. Byłem u niego na stażu przez cztery miesiące. Przyglą­dałem się jego pra­cy i uważam, że ma bard­zo dobry warsz­tat. Pod każdym wzglę­dem – kom­ple­men­tu­je tren­era gości.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress